Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Tijd met de Psalmen

150 keer luisteren naar de stem van Jezus

De Psalmen zijn door de eeuwen heen een onuitputtelijke bron geweest voor kinderen van God om hun geloof, hoop en liefde mee te voeden. Het volle leven komt in de Psalmen aan de orde. Alle emoties die er in het leven met God kunnen zijn, krijgen er een plek. In dit leesplan tref je bij elk van de 150 Psalmen een overdenking aan die is opgebouwd volgens de vier stappen van de zogenaamde lectio divina.

Lectio divina

Lectio divina is een manier van Bijbellezen die al vele eeuwen wordt beoefend in klooster en die vandaag ook steeds meer bekend raakt onder christenen uit allerlei verschillende kerken. Deze manier van Bijbellezen hecht veel waarde aan stilte en aan het ervaren van Gods aanwezigheid door de Bijbeltekst heen. De vier stappen hebben oorspronkelijk Latijnse namen: Lectio: lezen, Meditatio: overdenken, Oratio: bidden, Contemplatio: aanschouwen of verstillen

De term lectio divina wordt meestal niet vertaald in het Nederlands en betekent letterlijk: goddelijke lezing. Andere wat vrijere vertalingen van deze uitdrukking zijn: biddend Bijbellezen, contemplatief Bijbellezen, luisterend Bijbellezen of Bijbellezen met je hart. In dit boek worden steeds deze vier woorden gebruikt als de vertaling van de Latijnse termen: lees, luister, bid, verstil.

Lees

Het biddend Bijbellezen begint steeds met een Psalmvers dat centraal staat. Je wordt uitgenodigd om die zelf aandachtig te lezen vanuit vragen als: Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je? Wat herken je in je eigen leven? Wat stemt je tot nadenken?

Luister

Vervolgens wordt in enkele zinnen het Psalmvers opengelegd. De zinnen vormen een korte overdenking die jou als lezer helpt om ook zelf gedachten bij je te laten opkomen die je hebt naar aanleiding van het Psalmvers. In dit boek is ervoor gekozen om de woorden van de overdenking te schrijven vanuit het perspectief van Jezus die spreekt en zich rechtstreeks en persoonlijk tot jou richt. Daarin zit de uitnodiging om de Psalm (en specifiek het gekozen Psalmvers) te lezen en te horen alsof Jezus zelf je erin aanspreekt. Zelf ervaar ik dat als een mooie manier om recht te doen aan het gegeven dat Jezus zelf het Woord van God is. Ook is deze manier van schrijven vanuit het perspectief van Jezus te verbinden met het gegeven dat de Psalmen Jezus’ eigen gebedsboek vormden. Op deze manier lezen en bidden we de Psalmen samen met Jezus.

Bid

Na de fase van de overdenking is er ruimte voor gebed. De korte gebedszin wordt je aangereikt als aanknopingspunt voor jouw eigen persoonlijke gebed. Daar zijn niet veel woorden voor nodig. Eigen aan lectio divina is nu juist dat er niet te veel woorden zijn, eerder weinig, zodat je tot verstilling kunt komen.

Verstil

De lectio divina loopt uit op stilte. De verstilling begint hopelijk ook al in de eerste drie stappen van het bijbelleesproces, maar komt hier helemaal tot haar recht. Je wordt daarom ook uitgenodigd om wat tijd te nemen om stil te zijn in Jezus’ aanwezigheid. Je zou ook kunnen zeggen dat deze verstilling een manier is om vorm te geven aan wat Psalm 46:11 zegt: ‘Wees stil en weet dat Ik God ben.’

Overdenkingen

Psalm 1 lezen
Psalm 2 lezen
Psalm 3 lezen
Psalm 4 lezen
Psalm 5 lezen
Psalm 6 lezen
Psalm 7 lezen
Psalm 8 lezen
Psalm 9 lezen
Psalm 10 lezen
Psalm 11 lezen
Psalm 12 lezen
Psalm 13 lezen
Psalm 14 lezen
Psalm 15 lezen
Psalm 16 lezen
Psalm 17 lezen
Psalm 18 lezen
Psalm 19 lezen
Psalm 20 lezen
Psalm 21 lezen
Psalm 22 lezen
Psalm 23 lezen
Psalm 24 lezen
Psalm 25 lezen
Psalm 26 lezen
Psalm 27 lezen
Psalm 28 lezen
Psalm 29 lezen
Psalm 30 lezen
Psalm 31 lezen
Psalm 32 lezen
Psalm 33 lezen
Psalm 34 lezen
Psalm 35 lezen
Psalm 36 lezen
Psalm 37 lezen
Psalm 38 lezen
Psalm 39 lezen
Psalm 40 lezen
Psalm 41 lezen
Psalm 42 lezen
Psalm 43 lezen
Psalm 44 lezen
Psalm 45 lezen
Psalm 46 lezen
Psalm 47 lezen
Psalm 48 lezen
Psalm 49 lezen
Psalm 50 lezen
Psalm 51 lezen
Psalm 52 lezen
Psalm 53 lezen
Psalm 54 lezen
Psalm 55 lezen
Psalm 56 lezen
Psalm 57 lezen
Psalm 58 lezen
Psalm 59 lezen
Psalm 60 lezen
Psalm 61 lezen
Psalm 62 lezen
Psalm 63 lezen
Psalm 64 lezen
Psalm 65 lezen
Psalm 66 lezen
Psalm 67 lezen
Psalm 68 lezen
Psalm 69 lezen
Psalm 70 lezen
Psalm 71 lezen
Psalm 72 lezen
Psalm 73 lezen
Psalm 74 lezen
Psalm 75 lezen
Psalm 76 lezen
Psalm 77 lezen
Psalm 78 lezen
Psalm 79 lezen
Psalm 80 lezen
Psalm 81 lezen
Psalm 82 lezen
Psalm 83 lezen
Psalm 84 lezen
Psalm 85 lezen
Psalm 86 lezen
Psalm 87 lezen
Psalm 88 lezen
Psalm 89 lezen
Psalm 90 lezen
Psalm 91 lezen
Psalm 92 lezen
Psalm 93 lezen
Psalm 94 lezen
Psalm 95 lezen
Psalm 96 lezen
Psalm 97 lezen
Psalm 98 lezen
Psalm 99 lezen
Psalm 100 lezen
Psalm 101 lezen
Psalm 102 lezen
Psalm 103 lezen
Psalm 104 lezen
Psalm 105 lezen
Psalm 106 lezen
Psalm 107 lezen
Psalm 108 lezen
Psalm 109 lezen
Psalm 110 lezen
Psalm 111 lezen
Psalm 112 lezen
Psalm 113 lezen
Psalm 114 lezen
Psalm 115 lezen
Psalm 116 lezen
Psalm 117 lezen
Psalm 118 lezen
Psalm 119 lezen
Psalm 120 lezen
Psalm 121 lezen
Psalm 122 lezen
Psalm 123 lezen
Psalm 124 lezen
Psalm 125 lezen
Psalm 126 lezen
Psalm 127 lezen
Psalm 128 lezen
Psalm 129 lezen
Psalm 130 lezen
Psalm 131 lezen
Psalm 132 lezen
Psalm 133 lezen
Psalm 134 lezen
Psalm 135 lezen
Psalm 136 lezen
Psalm 137 lezen
Psalm 138 lezen
Psalm 139 lezen
Psalm 140 lezen
Psalm 141 lezen
Psalm 142 lezen
Psalm 143 lezen
Psalm 144 lezen
Psalm 145 lezen
Psalm 146 lezen
Psalm 147 lezen
Psalm 148 lezen
Psalm 149 lezen
Psalm 150 lezen

Tijd met de Psalmen - Jos Douma

Dit leesplan is afkomstig uit het boek ‘Tijd met de Psalmen’ van Jos Douma.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons