Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 139

Bijbeltekst(en)

14Ik loof U om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,

wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt.

Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.

Psalmen 139:14NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Welke overweging maken deze woorden bij je wakker?

[LUISTER]
Weet het en ervaar het tot in het diepst van je ziel: Ik heb je lief, Ik zie je. Je bent prachtig geschapen, een wonder. Je mag bestaan, want je bent door de Schepper gemaakt. Verwonder je daar vandaag over. Verwonder je over jouw kostbare bestaan. Weet dat je er zijn mag – tot in het diepst van je ziel.

[BID]
Heer Jezus, dank U voor mijn bestaan …

[VERSTIL]
Blijf nog een poosje in de rust.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons