Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Bijbeltekst van vandaag
Toen Jezus deze rede beëindigd had, waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht,
want Hij sprak hen toe als iemand met gezag, en niet zoals hun schriftgeleerden.
Hij daalde de berg af en grote mensenmassa’s volgden Hem.

Welkom op debijbel.nl

Met debijbel.nl brengt het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap de Bijbel dichtbij. Op deze website vind je verschillende Nederlandse Bijbelvertalingen, waaronder de:

Wil je weten hoe iets werkt op debijbel.nl, raadpleeg dan de gebruikersgids.

Meer...

Je vindt hier ook veel uitleg over de Bijbel en de wereld van de Bijbel. Je vindt er antwoorden op vragen als: Wie is Jezus? Wie is God? Wanneer is de Bijbel ontstaan? Wie heeft de Bijbel geschreven?

Ook helpen we je meer te ontdekken over onderwerpen als liefde, troost, bidden en vergeving.

Daarnaast vind je hier de aantekeningen uit de Jongerenbijbel, NBV Studiebijbel, Studiebijbel in Perspectief. Maar ook afbeeldingen van de Prentenbijbel en de Jeugdbijbel.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.11.22
Volg ons