Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De Bijbel ontdekken, lezen en delen

Bijbeltekst van vandaag
Juich, rechtvaardigen, voor de HEER, de oprechten moeten Hem loven.
Huldig de HEER bij de klank van de lier, speel voor Hem op de tiensnarige harp.
Zing voor Hem een nieuw lied, speel en zing met overgave.
Oprecht is het woord van de HEER, alles wat Hij doet is betrouwbaar.
Hij heeft recht en gerechtigheid lief, van de trouw van de HEER is de aarde vervuld.
Door het woord van de HEER is de hemel gemaakt, door de adem van zijn mond het leger der sterren.
Hij verzamelt het zeewater en sluit het in, Hij bergt de oceanen in schatkamers weg.
Laat heel de aarde vrezen voor de HEERen wie de wereld bewonen Hem duchten,
want Hij sprak en het was er, Hij gebood en daar stond het.
De HEER doet de plannen van volken teniet, Hij verijdelt wat naties beramen,
maar het plan van de HEER houdt eeuwig stand, wat Hij beraamt, blijft van geslacht tot geslacht.
Gelukkig het volk dat de HEER als zijn God heeft, de natie die Hij verkoos als de zijne.
Uit de hemel ziet de HEER omlaag en slaat Hij de sterveling gade.
Vanaf zijn troon houdt Hij het oog op allen die de aarde bewonen.
Hij die de harten van allen vormt, Hij doorziet al hun daden.
Koningen winnen niet door een machtig leger, brute kracht redt krijgsheren niet.
Van geen nut zijn paarden voor de overwinning, hoe sterk ook, ze bieden geen uitkomst.
Het oog van de HEER rust op wie Hem vrezen en hopen op zijn trouw:
Hij zal hen redden in doodsgevaar, bij hongersnood zal Hij hun leven sparen.
Wij wachten vol verlangen op de HEER, Hij is onze hulp en ons schild.
Ja, om Hem is ons hart verblijd, op zijn heilige naam vertrouwen wij.
Schenk ons uw trouw, HEER, op U is al onze hoop gevestigd.

Welkom op debijbel.nl

Met debijbel.nl brengt het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap de Bijbel dichtbij. Op deze website vind je verschillende Nederlandse Bijbelvertalingen, waaronder de:

Bijbellezen de moeite waard

Dagelijks Bijbellezen is voor veel mensen een goede gewoonte. Contact met God, inspiratie voor het dagelijks leven, troost, hoop, geloofsopbouw en levenslessen. Allemaal redenen die Bijbellezen de moeite waard maken.

Je zou dan ook denken dat het bijna vanzelf gaat – een bezigheid die je zoveel oplevert, geef je vanzelfsprekend een belangrijke plek in je leven, toch?

Ontdek hier verschillende manieren van Bijbellezen en welke manier het beste bij jou past.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons