Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Professionals

Magazine Met Andere Woorden

Met Andere woorden is hét tijdschrift dat je up-to-date houdt over het vertalen van de Bijbel. Ook biedt Met Andere Woorden inspirerende artikelen op het snijvlak van vertalen en Bijbeluitleg. Het blad is toegankelijk geschreven ook voor wie geen Grieks en Hebreeuws beheerst.

Laatste artikelen

Bijbelvertalingen

De Bijbel is een eeuwenoude tekst die oorspronkelijk werd geschreven in het Hebreeuws en het Grieks. Om de tekst toegankelijk te maken voor meer mensen wordt deze brontekst vertaald. Hier lees je meer over hoe vertalingen worden gemaakt en welke afwegingen hierbij nodig zijn geweest.

Bronteksten en tekstkritiek

De bronteksten van de Bijbel in het Hebreeuws, Aramees en het Grieks zijn beschikbaar in moderne wetenschappelijke uitgaven. Tekstkritiek houdt zich bezig met de vraag: hoe komen we het dichtst bij de oorspronkelijke tekst van een geschrift? Lees verder voor meer informatie over bronteksten en tekstkritiek. Ook bespreken we twintig tekstkritische problemen in het Nieuwe Testament.

Webinars voor theologen

Speciaal voor theologen en voorgangers bieden we webinars aan over verschillende Bijbelgedeelten. We gaan in op de betekenis van de teksten en slaan een brug naar de toepassing ervan, bijvoorbeeld in een preek of kringwerk.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.11.22
Volg ons