Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Job en het lijden

Tussen 24 april en 22 mei hebben we een serie webinars over Job en het lijden aangeboden. We kijken naar de thematiek van het boek Job, enkele cruciale passages, en naar de figuur Job in de joodse en christelijke traditie. Daarnaast gaat het over het lijden als Bijbels thema en trekken we de lijn door naar lijden als actueel thema van vandaag.  

Vertaalaantekeningen bij de webinarserie

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.8
Volg ons