Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie is Jezus

Webinar veertigdagentijd: Wie is Jezus?

In de veertigdagentijd bieden we twee inspirerende webinars rond het thema ‘Wie is Jezus?’ We gaan daarin dieper in op twee van de belangrijkste typeringen van Jezus in de evangeliën:

Jezus als lijdende messias (Matteüs 16:13-21) 
Jezus maakt zich bekend aan de Emmaüsgangers (Lucas

Nieuw: Exegese-service

Naast deze twee webinars bieden we in de veertigdagentijd een wekelijkse exegese-service. Dat houdt in dat je elke week per mail exegetische input ontvangt voor de tekst van de volgende zondag. De tekstkeuze volgt het programma van Bijbel Basics met als thema ‘Wie is Jezus’.

Op die manier bieden we een handreiking aan voorgangers die in de veertigdagentijd en met Pasen (deels) het thema van Bijbel Basics willen volgen in de dienst.  

Je ontvangt zeven weken lang elke maandag een mail met exegetische input voor de tekst van de daaropvolgende zondag:  

  • 20-2: Jezus de timmerman, Marcus 6:1-6
  • 27-2: Jezus als heerser over de schepping, Marcus 4:35-41
  • 6-3: Jezus als vergever van zonden, Lucas 7:36-50
  • 13-3: Jezus als het hemelse brood, Johannes 6:24-51  
  • 20-3: Jezus als lijdende messias, Matteüs 16:13-21  
  • 27-3: Jezus de Zoon van David, Matteüs 21:1-11  
  • 3-4: Jezus de opgestane Heer, Lucas 24:13-35

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons