Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
14 juni 2023Matthijs de Jong

Een totaal andere kijk op Job

Had Job berouw van zijn boosheid over het onverdiende leed dat hem had getroffen? En deed hij daarom ‘boete in stof en as’ (zoals hoofdstuk 42:6 traditioneel werd vertaald)? Nee, geen van beide. Job deed geen boete, maar vond troost ondanks de ellende waar hij in zat. Dat lees je in de nieuwste Bijbelvertaling, de NBV21.

Job nam van zijn protest dus niets terug. En dát zet het hele boek Job in een ander perspectief: protesteren mág. Hoe dat zit, vertelde Bijbelvertaler Matthijs de Jong aan Eunice Nahuis van Groot Nieuws Radio. Luister naar een interview dat eerder dit jaar te horen was op deze zender.

Job en het lijden

Webinarserie ‘Job en het lijden’

Tussen 24 april en 22 mei hebben we een serie webinars over Job en het lijden aangeboden. We keken daarbij naar de thematiek van het boek Job, enkele cruciale passages, en naar de figuur Job in de joodse en christelijke traditie. Daarnaast gaat het over het lijden als Bijbels thema en trekken we de lijn door naar lijden als actueel thema van vandaag. De webinars werden verzorgd door prof. dr. Matthijs de Jong en drs. Cor Hoogerwerf van het NBG, met medewerking van dr. Hanneke van Loon (Tilburg University) en prof. dr. Katya Tolstoj (Vrije Universiteit Amsterdam).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons