Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
26 januari 2023

10 troostvolle Bijbelteksten

Geloven in God betekent niet dat het je altijd voor de wind zal gaan in dit leven. Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met verlies, tegenslag of teleurstelling. Maar hoe ga je daarmee om? Dát is waar God in jouw leven een verschil wil maken.

God beschermt je

Zoek je veiligheid en zekerheid? Richt je op Hem. God wijkt niet van je zijde.

8Steeds houd ik de HEER voor ogen,

met Hem aan mijn zijde wankel ik niet.

9Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel,

mijn lichaam voelt zich veilig en beschut.

Psalmen 16:8-9NBV21Open in de Bijbel

God verlaat je niet

Voel je je alleen? Of zie je ergens tegenop? God is altijd bij je. Hij gaat met je mee.

6Wees vastberaden en standvastig. Wees niet bang en laat u niet afschrikken, want het is de HEER, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten.’

Deuteronomium 31:6NBV21Open in de Bijbel

God vult je met zijn liefde

Lijkt je situatie hopeloos? Er is hoop door Gods liefde.

3En dat niet alleen, we laten ons zelfs voorstaan op de ellende die we ondervinden, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, 4volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop. 5Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.

Romeinen 5:3-5NBV21Open in de Bijbel

God geeft je moed

Heb je moeite om de juiste weg te vinden? God leidt je door het donkerste dal.

4Al gaat mijn weg

door een donker dal,

ik vrees geen gevaar,

want U bent bij mij,

uw stok en uw staf,

zij geven mij moed.

Psalmen 23:4NBV21Open in de Bijbel

God steunt je met zijn sterke hand

Weet je niet of je wel overeind kunt blijven? God helpt je. Hij steunt je met zijn sterke hand.

36U was het schild dat mij redde,

uw rechterhand ondersteunde mij,

uw woord maakte mij sterk,

37U baande de weg voor mijn voeten,

ik wankelde niet.

Psalmen 18:36-37NBV21Open in de Bijbel

Jezus overwint

Heb je het gevoel dat je de strijd verliest? Jezus overwint voor jou!

33Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij Mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.’

Johannes 16:33NBV21Open in de Bijbel

God geeft vreugde

Heb je verdriet? Weet dat de echte vreugde nog moet komen.

22Jullie hebben nu verdriet, maar Ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal jullie je vreugde afnemen.

Johannes 16:22NBV21Open in de Bijbel

God maakt sterk en krachtig

Ben je bang dat je niet sterk genoeg bent? God geeft je kracht. Hij wil je laten delen in zijn glorie.

10Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, die u geroepen heeft om in Christus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister, Hij zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet zult wankelen.

1 Petrus 5:10NBV21Open in de Bijbel

God is er altijd bij

Verlang je ernaar om dicht bij God te zijn? Volgens de dichter van Psalm 139 ben je dat altijd, waar je ook bent en wat je ook doet!

1Voor de koorleider. Van David, een psalm.

HEER, U kent mij, U doorgrondt mij,

2U weet het als ik zit of sta,

U doorziet van verre mijn gedachten.

3Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op,

met al mijn wegen bent U vertrouwd.

Psalmen 139:1-3NBV21Open in de Bijbel

God droogt je tranen

Zie je de toekomst somber in? Ook al merk je het nu misschien nog niet, God werkt onvermoeibaar door aan zijn grote plan.

3Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’

Openbaring 21:3-4NBV21Open in de Bijbel
bijbelteksten listacle

Meer inspirerende Bijbelteksten...

Klik hier voor een overzicht van onze listicle’s met inspirerende Bijbelteksten

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons