Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Leren genieten met Prediker

‘Lucht en leegte, alles is leegte,’ luidt het beroemde begin van het boekje Prediker. En zo eindigt het ook. Is hij een somberman, een pessimist? Niets is minder waar. Als een onderzoeker die na gedegen studie tot een conclusie komt, schrijft hij: ‘Ik heb vastgesteld dat er voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten’

De waarheid maakt vrij

Er klopte iets niet. Deze mens voelde zich vrij. Elke morgen was het gebaar met de plastic verpakking een uitdrukking van die vrijheid, het zich kunnen permitteren regels te overtreden zonder daarbij op het matje te worden geroepen. Dat is niet de definitie van vrijheid in de Bijbel.

Welke zegen krijg je van je ouders?

‘Mijn zegen heb je!’ Die woorden, oprecht uitgesproken, hoor je graag van je vader of moeder. Ook als je zelf al lang volwassen bent. Als je moet leven zonder ouderlijke bevestiging, is dat een pijnlijk gemis. Ieder mens heeft ouderlijke bevestiging nodig. Genesis 27 vertelt dat Jakob de vaderlijke zegen steelt van zijn broer Esau. Wat voor zegen was dat, en had Jakob er iets aan?

7 Bijbelteksten over geld

Energie, boodschappen, wonen: alles is een stuk duurder geworden. We voelen allemaal wat inflatie betekent. Maar wat betekent het om rijk te zijn, of juist arm? Hoe ga je verstandig om met geld? Allemaal vragen die je ook aan de Bijbel zou kunnen stellen: Wat zegt de Bijbel over geld?

Bijbeltekst kopiëren

Teksten kopiëren werkt nu iets anders dan op de vorige versie van debijbel.nl. Om te kopiëren klik je op het eerste en laatste vers van de passage die je wilt kopiëren, en vervolgens klik je op de 'kopiëren' knop in de pop-up. Lees meer in deze blogpost.

O zee van Gods liefde

Het is een oud lied: ‘O zee van Gods liefde, zo peilloos en wijd ...’ We zongen het in de kerk waar ik opgroeide. Een oud lied van Johannes de Heer, dacht ik, maar toen ik het opzocht bleek het ‘Stichterslied’ te heten van het Leger des Heils, in 1893 geschreven door de oprichter, William Booth.

7 Bijbelteksten over water

Een mooie zomerdag aan een recreatieplas. Kinderen spetteren of bouwen zandkastelen, er dobberen wat rubberbootjes op het sprankelende water. Wat heerlijk! Zegt de Bijbel eigenlijk ook iets over water?

Een bewuste keuze

Het verhaal in Marcus 12:1-12 gaat over een gelijkenis van Jezus waarin Hij zijn vijanden confronteert met hun slechte plannen om Hem te vermoorden.

9 Bijbelteksten over studeren

Na een lange zomervakantie is het dan eindelijk zover: je gaat studeren! Misschien heb je er lang naar uitgekeken, misschien zie je er ook wel een beetje tegenop. Hoe je deze fase van je leven ook in gaat, weet dat God erbij is. De onderstaande teksten kunnen je helpen en inspireren op dit nieuwe avontuur.

Kerk tussen krimp, kramp en kansen

De kerk heeft het niet gemakkelijk. Wat betekent het in die context als de Bijbel zegt: ‘Laat u voortdurend vernieuwen in uw geest en uw denken, en trek de nieuwe mens aan, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid’ (Efeziërs 4:23-24)?

Klimaatmoe? Lees Jesaja!

Hitte en bosbranden teisterden Zuid-Europa, Hawaï en Tenerife. Het is om moedeloos van te worden. Klimaatmoe. Herken je dat? Lees dan Jesaja 24:1-13 eens.

Nieuwe website

debijbel.nl is compleet vernieuwd. Achter de schermen is maanden gebouwd aan een nieuwe vormgeving en betere functionaliteit van ons platform

Hoera, ik heb een Bijbel
Hoera, ik heb een Bijbel

‘Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad’ (Psalm 119:105). Waarschijnlijk is dit het meest bekende vers uit Psalm 119. De vorm waarin de psalm gegoten is, is heel interessant. In elk gedeelte, bijvoorbeeld 1-8, en 9-16, begint elk vers met een letter van het Hebreeuwse alfabet.

10 Bijbelteksten over thuiskomen

Na een vakantie, een reis voor je werk of een dagje weg is er soms niets fijners dan thuiskomen. Maar wat maakt jouw huis eigenlijk tot een thuis? Is een thuis voor jou méér dan vier muren en een dak? In de Bijbel wordt er nogal wat gereisd. In die verhalen lezen we vaak over mensen en volken die op zoek zijn naar een thuis – zowel op deze aarde als in geestelijke zin.

Vrucht dragen

Marcus geeft veel minder gelijkenissen door dan Matteüs en Lucas, maar in Marcus 4:1-20 vinden we een heel bekende. Jezus zelf noemde dit verhaal ‘de gelijkenis van de zaaier’ (zie Matteüs 13:18), maar je kunt het ook ‘de gelijkenis van de grondsoorten’ noemen.

Je bent geroepen bij je naam

Jullie zijn hier niet toevallig. De Heer heeft jullie geroepen vanaf het begin van al jullie dagen. Hij heeft je zelfs bij naam geroepen! Bij naam geroepen: probeer je deze drie woorden voor te stellen in koeienletters. En bedenk dat ze in jouzelf geschreven zijn, in je hart, als de betekenis van wie je bent: jij bent bij naam geroepen.

Littekens en levensadem

Ik herinner me nog goed hoe we ons ooit, op een tentenkamp, aan elkaar gingen voorstellen. ‘Vertel iets van jezelf aan de hand van een litteken’ was de opdracht. En na een ietwat aarzelende start begonnen ze één voor één hun littekens te tonen en hun verhaal met elkaar te delen. Maar eerder dan de pijn of het ongeval, vertelden ze over hun veerkracht, over hoe ze weer zijn opgestaan en vooral over hoe dit voorval ze gemaakt heeft tot wie ze nu zijn.

Alles wat ik nodig heb

Heerlijk, ik ga een paar weken fietsen. ’s Ochtends een camping verlaten, de benen sterk, het lichaam fris, de koelte van de ochtend, de hele dag voor me, alles bij me wat ik nodig heb. Geen idee wat de dag zal brengen, laat staan waar ik die nacht zal slapen. Dan voel ik me compleet vrij.

Laat de kinderen bij me komen

Kinderen die meer wilden weten over de Bijbel: zo is de Pinkstergemeente Nación Santa (in het Nederlands: Heilige Natie) in Bárcenas, Guatemala, begonnen.

Het heetst van de dag

Waar schuil jij op de heetste uren van de dag? Een hittegolfnamiddag sleept mij meestal richting bank, waar ik maar wat hang, tot het ergste voorbij is.

5 Bijbelteksten om te verstillen

Soms is het fijn om stil te zijn. Om even geen lawaai om je heen te horen. Om even geen onrust meer in je leven te hebben. Om niet alleen rust te hebben, maar iets dat nog krachtiger is: echte stilte. Dat alles om je heen even stil is, en ook jijzelf.

God in de geschiedenis

Wat mij altijd weer opvalt in het Oude Testament is dat de profeten zo’n wereldwijde visie hadden. In de geloofsbeleving van veel mensen in onze tijd speelt vooral het individu een grote rol. Wat zegt deze tekst uit de Bijbel mij? Wat heb ik aan een kerkdienst?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.11.22
Volg ons