Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Psalm 61, van een asielzoeker in de nacht

Nog iets dat opvalt, in het midden van de psalm. Daar staan de parallelle zinnen: ‘Laat mij altijd wonen in uw tent, veilig verscholen onder uw vleugels.’ Dat ‘wonen’ is dus in een ‘schuilplaats’: ‘veilig verscholen’.

Bijbel uitgelicht
De verrassing van de Bijbel

Wat heeft het dagelijkse nieuws, dat vaak over oorlogen en onrust gaat, te maken met de Bijbel? Het is opvallend dat al die bemoedigende teksten over het feit dat God de Schepper is en dat Hij de geschiedenis in zijn hand houdt, juist geschreven zijn in stormachtige tijden. De geschiedenis van de wereld en van ons mensen is God niet door de vingers geglipt.

Jongen laat zijn spierballen zien
9 Bijbelteksten over je lichaam

Wittere tanden, glanzender haar, een gladdere huid, hier wat meer en daar wat minder. Vaak kunnen we precies aanwijzen wat er niet goed genoeg is aan ons lichaam. Maar wat is eigenlijk ‘ideaal’?

Koeien in het veld
De dieren zijn onze verbondspartners

‘De aarde ziet reikhalzend uit naar de openbaarwording wie Gods kinderen zijn’ (Romeinen 8:19). Deze Bijbeltekst inspireert me om actief te zijn op het gebied van de zorg voor de schepping, theologisch en praktisch.

Steen en het graf
Hoe beantwoorden wij Pasen?

Misschien heb je nooit veel verschil gemerkt tussen Marcus en de andere evangeliën. Maar Marcus eindigt niet op een hoogtepunt, niet met een zendingsbevel. Zijn boek bevat geen verslagen van verschijningen van Jezus, maar alleen de ongelovige reactie van de eerste ‘getuigen’ van de opstanding...

Paulus in Rome
Alle wegen leiden naar Rome

De Week van de Klassieken staat dit jaar in het teken van ‘Wegen naar Rome’. Iemand die ook op weg ging naar Rome, is Paulus. Hij doorstond een turbulente reis om Rome te bereiken. Maar waarom eigenlijk? Zo’n fijne plek was Rome niet voor christenen in die tijd

Het kruis en het graf
Wie is die vreemde man in het graf?

Wie is die jongeman in witte kleren? Hij zit niet buiten het graf, maar er middenin, midden in de dood en heeft een doopkleed aan. Dat is een paaskleed: blanco, geheel wit en verder niets.

Het kruis
Mijn God, Mijn God, waarom hebt U mij verlaten?

Voelde Jezus zich van God verlaten toen hij aan het kruis genageld was? Twee passages in de evangeliën lijken te bevestigen dat Jezus zich inderdaad door God verlaten voelde. En toch durf ik stellen dat deze ene uitroep geen schreeuw van godsverlatenheid is.

poeriem
Poeriem: Joods carnaval

De Hebreeuwse Bijbel heeft vijf feestrollen: Hooglied, Ruth, Klaagliederen, Prediker en Ester. De boekrol van Ester wordt gelezen op Poeriem, het meest laagdrempelige feest dat de Joodse gemeenschap kent. Oergezellig is het.

De stille week
Wat vieren we in de Stille Week?

De Stille of Goede Week is de week voor Pasen. Christenen denken dan aan de laatste dagen voordat Jezus aan het kruis stierf en na drie dagen weer opstond.

Afslag happiness
7 Bijbelteksten over geluk

Voor veel mensen is geluk een gevoel; iets waar je naar kunt streven en wat je op bepaalde momenten even kunt vastgrijpen. Maar zou het ook nog meer kunnen zijn dan dat? Dit is wat de Bijbel zegt over geluk.

Het is volbracht
Het is volbracht!

Via dingen als mindfulness proberen mensen rust te krijgen in een hectische wereld. Daar kun je dan weer cursussen in doen en dat komt ook in je agenda te staan. Weer iets erbij wat ‘moet’. En dan denk ik terug aan de woorden van Jezus: ‘Het is volbracht!’

Vrouw in korenveld
Boerenvertrouwen

Protestantse kerken vieren in het voorjaar ‘biddag voor gewas en arbeid’. Op die dag bidt de gemeente voor een goede oogst – letterlijk, van landbouwgewassen, en figuurlijk, van andere vormen van werk. Zo bereidt de kerk zich voor om in afhankelijkheid en tegelijk doortastend het nieuwe oogstseizoen in te gaan.

Licht op de aarde
Nederig heersen: een groene lezing van Psalm 8

Psalm 8, over de mens die door God wordt gekroond tot heerser over de schepping, is een bekende Bijbeltekst. Maar kun je er vandaag nog wel mee voor de dag komen? De mens die heerst als koning over de natuur: daar krijg je toch een beetje buikpijn van met alle milieu- en klimaatproblematiek?

Bijbelteksten over geld
7 Bijbelteksten over geld

Deze week is de week van het geld. Wat betekent het om rijk te zijn, of juist arm? Hoe ga je verstandig om met geld? De politiek heeft misschien ideeën over financiën, maar je zou kunnen vragen: Wat zegt de Bijbel eigenlijk over geld?

Bijzondere vrouwen
8 Bijbelse vrouwen om op Vrouwendag bij stil te staan

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag: een dag om stil te staan bij de strijd van vrouwen wereldwijd voor gelijkwaardige en rechtvaardige behandeling, en bij de solidariteit van vrouwen onderling.

Bidden op werk
Ora et labora: recept voor een gezegend leven

De woestijnvaders hadden al door dat je door fysiek te werken, beter wakker kon blijven en dus langer geconcentreerd kon bidden. En op die manier werden ze zowel geestelijk als fysiek een dienaar van Christus.

Woorden hebben macht
9 Bijbelteksten over de kracht van woorden

De kracht van woorden valt niet te onderschatten. Dat geldt voor zowel positieve als negatieve woorden; met een paar rake zinnen kunnen je iemand onderuithalen of juist opbouwen. Hoe gebruik jij je woorden?

Adam en Eva in het paradijs
Terug naar het begin

Nu vertelt Genesis 3 dat de slang het zo draait, dat er een verbod op die boom lag: het was verboden om ervan te eten. Maar dat staat er niet.

Roze bloemen
9 mooiste Bijbelteksten over de lente

Na de donkere maanden is het vaak weer een verademing als de lente aanbreekt. De zon laat zich wat meer zien, de vogels fluiten, de krokussen en narcissen komen weer op … Wat wil je nog meer?

Twee mannen lezen de Bijbel in gebarentaal
Taal die je hart raakt

Als ik het niet meer begrijp, kan ik mijn Nederlandstalige Bijbel er weer bij pakken. Ik kan het vers dat ik niet begrepen heb opzoeken en lezen. Dat voelt dan als thuiskomen: aha, dit is dus wat er staat! Maar wat als je die optie niet hebt?

Interview hemels groen Cor en Matthijs
De Bijbel heeft betrekking op het volle leven

Nieuw licht op duurzaamheid als Bijbels thema. Cor en Matthijs laten zien hoe je de Bijbel op een verantwoorde en inspirerende manier kunt betrekken bij de actuele, complexe kwesties rondom klimaat, biodiversiteit en duurzaamheid

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons