Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Berichten

Jezus: niet zomaar een wonderdoener

Jezus gaat niet altijd in op de vraag om genezing. In één specifiek geval is Jezus dit niet van plan, maar laat Hij zich toch overtuigen door een vrouw.

9 Bijbelteksten over reizen

Er wordt in de Bijbel veel gereisd; er vinden hele volksverhuizingen plaats, maar soms gaan mensen ook in hun eentje of met zijn tweeën op pad. Eén ding hebben al die reizen met elkaar gemeen: God reist mee.

Geen slaaf, maar een geliefde broeder!

De brief van Paulus aan Filemon, met afstand het kortste briefje van Paulus, blijft vaak een beetje buiten beeld. Toch is het een prachtige brief. Paulus neemt het op voor de weggevluchte slaaf Onesimus tegenover zijn meester Filemon

Nieuw vakantie leesplan

Ontdek in 21 dagen hoe de Bijbel spreekt over het eeuwige heimwee naar Gods nieuwe wereld. De uitleg en persoonlijke vragen helpen je om de teksten toe te passen in je eigen leven.

Het regent, het zegent

De vakantietijd is – als het goed is – een tijd van genieten. Even weg van alles, weg van de drukte, weg van het alledaagse. Maar in onze zoektocht naar ontspanning en plezier, lopen wij soms ook het gevaar ons geluk te zoeken in vergankelijke zaken.

Een Bijbelse les van voetballers

Zouden er lessen zijn die we als christenen kunnen leren van voetballers? Zeker!

Woestijnen

Wat zegt de Bijbel eigenlijk over de woestijn? Het gaat vaak om een verwijzing naar de geschiedenis van Israël of naar een geestelijke betekenis. In de woestijn zijn heel belangrijke dingen gebeurd.

Spreken over God als Vader

Pa, pap, papa, heit, va, vader – je kunt op heel wat manieren tegen of over je vader spreken. Zegt het woord dat je gebruikt iets over de band die je met hem hebt? Ben je close met hem als je papa zegt, en is vader een stuk afstandelijker?

Shavu‘ot (Wekenfeest)

Alles draait om de Thora. Israël arriveert zeven weken na Pesach, na de uittocht van Egypte, bij de berg Horeb. Pasen en Pinksteren mogen dan een afstand van elkaar van zeven weken hebben, ze zijn diep met elkaar verbonden.

Huidhonger

Twee vrouwen, één verhaal: ze raken Jezus aan of worden door hem aangeraakt. Hun leven dat stilstond wordt losgetrokken. Ook vandaag zijn er mensen met spirituele huidhonger.

9 Bijbelteksten over vaders

In de Bijbel lezen we over vaders – zowel over hun sterke als hun zwakke momenten. Wat leert de Bijbel ons over vader-kindrelaties?

7 Bijbelteksten voor introverten

Moet jij na een sociale activiteit echt weer even bijkomen? Laad je op door tijd alleen door te brengen? Dan ben je waarschijnlijk wat introvert. En je bent niet de enige! Introvert zijn is niet beter of slechter dan extravert; met jouw unieke eigenschappen kun je je steentje bijdragen aan Gods nieuwe wereld.

Johannes schrijft een brief

'Gelukkig is wie voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat erin geschreven staat.' Want de tijd is nabij. In een tijd waarin de brieven, e-mails en WhatsAppberichten je om de oren vliegen, vraagt het boek Openbaring op een speciale manier de aandacht.

7 Bijbelteksten voor extraverten

Ben jij graag onder mensen, geniet je van drukte om je heen en word je wat onrustig als je tijd alleen doorbrengt? Dan heb je waarschijnlijk extraverte trekjes. Dat kan heel goed van pas komen in het praten over je geloof en het leggen van nieuwe contacten.

Is de hemel saai?

Er is één vraag, één vrees, die veel mensen hebben, jong en oud. Ze huiveren bij hemel, of aarzelen op zijn minst, want ‘eeuwig’, dat moet saai zijn!

Lag baOmer

Er zitten altijd zeven weken tussen de tweede dag van het Pesachfeest tot het Wekenfeest. LagbaOmer is de driëndertigste dag van de Omertelling, de enige feestdag van de negenenveertig.

Hoera, de kerk is jarig!

Het Pinksterfeest, het Joodse oogstfeest, wordt een ‘oogstfeest’ om nooit te vergeten. Duizenden mensen waren naar Jeruzalem gekomen om dat Joodse feest te vieren. En op dat feest van Pinksteren gebeurt het wonder

10 Bijbelteksten over de heilige Geest

Met Pinksteren kwam de heilige Geest, in de vorm van een windvlaag en vuurtongen. Het verhaal spreekt tot de verbeelding. Maar wat doet de heilige Geest eigenlijk? Deze Bijbelteksten vertellen je meer.

9 Bijbelteksten over het gezin

Huisje, boompje, beestje – en ze leefden nog lang en gelukkig. Zo gaat dat altijd in de Bijbel. Of toch niet? Wie denkt dat je in de Bijbel alleen maar perfecte gezinnen tegenkomt, komt al snel bedrogen uit.

Moederen als Mozes

Is het aanmatigend om te zeggen dat ik me een beetje voel zoals Mozes op de drempel van het beloofde land? Zo’n kleine 175.000 jongeren doen in de komende weken eindexamen. En ja, ook 175.000 keer ouders en opvoeders die het allemaal met een combinatie van trots en lede ogen aankijken en zich afvragen waar de tijd gebleven is.

10 Bijbelteksten over moeders

Hoewel het soms kan lijken alsof vrouwen over het hoofd worden gezien in de Bijbel, spelen ze wel degelijk een belangrijke rol in veel verhalen – soms op de achtergrond, maar soms ook zeker op de voorgrond. Moeders worden gewaardeerd en geprezen...

Elke zondag Moederdag!

In zijn opdracht verbindt Jezus twee mensen aan elkaar. Is dat romantisch? Zou het iets te maken hebben met Moederdag?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.8
Volg ons