Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
20 april 2023

10 Bijbelteksten over rust

In een wereld van volle agenda’s, constant oplichtende telefoons en een niet aflatende stroom nieuwsberichten kan als een steeds grotere uitdaging voelen om rust te vinden. Toch was dat ook eeuwen geleden al iets waar mensen naar verlangden: 

Maar beter is één hand gevuld met rust dan beide vuisten vol gezwoeg en najagen van wind.  

Prediker 4:6 

Gelukkig weet de Bijbel raad: 

Goede voorbeeld 

Op de zevende dag had God zijn werk voltooid. Op de zevende dag rustte Hij van het werk dat Hij gedaan had.  

Genesis 2:2

Ook God zelf rust uit na gedane arbeid; Hij geeft ons het goede voorbeeld. 

De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden Hem over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. Hij zei tegen hen: ‘Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten.’  

Marcus 6:30-31a

Jezus en zijn discipelen hadden altijd wel werk te doen. Ze ontmoetten continu mensen die gehoord, gezien, genezen of bemoedigd wilden worden. Maar Jezus kiest er bewust voor om tussendoor ook rust te zoeken op een afgelegen plek. 

God ís rust 

‘Kom naar buiten,’ zei de HEER, ‘en treed hier op de berg voor Mij aan.’ En daar kwam de HEER voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de HEER uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg, maar in die windvlaag bevond de HEER zich niet. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar in die aardbeving bevond de HEER zich niet. Na de aardbeving was er vuur, maar in dat vuur bevond de HEER zich niet. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht.

1 Koningen 19:11-13a

Elia is op zoek naar God. En hoewel hij misschien verwacht had om de Ontzagwekkende te vinden in groot natuurgeweld, maakt God zich juist kenbaar in de stilte. En eeuwen later wordt dit door Paulus bevestigd: 

… want God is niet een God van wanorde maar van vrede. 

1 Korintiërs 14:33

Jezus brengt rust 

Hij stapte in de boot en zijn leerlingen volgden Hem. Plotseling begon het meer enorm te kolken, zodat de boot bijna door de golven werd verzwolgen. Maar Jezus sliep. Ze maakten Hem wakker en riepen: ‘Red ons, Heer, we vergaan!’ Hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo angstig, kleingelovigen?’ Toen stond Hij op en sprak de wind en het water bestraffend toe, en het meer kwam geheel tot rust. 

Matteüs 8:23-26

Hoe hard het ook stormt om ons heen en hoe hoog de golven ook zijn, Jezus heeft alles onder controle. Eén woord van hem is voldoende om een kolkende massa te veranderen in een rimpelloos meer. 

Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.  

Matteüs 11:28-30

Ben je dus op zoek naar echte rust, die niets of niemand je kan afpakken? Ga dan naar Jezus met alles wat je bezighoudt. Vraag en roep, dank en prijs. Hij zal je geven wat je nodig hebt. 

Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. 

Filippenzen 4:6-7

Vertrouwd en veilig 

Voel je je al rustig worden? Nee? Ga er dan misschien eens lekker bij liggen … 

In vrede leg ik mij neer 
en meteen slaap ik in, 
want U, HEER, laat mij wonen 
in een vertrouwd en veilig huis.  

Psalm 4:9

Als je thuiskomt bij God, kan je ziel pas echt tot bedaren komen. 

Nee, ik ben stil geworden, 
ik heb mijn ziel tot rust gebracht. 
Als een kind, de borst ontwend, 
stil op de arm van zijn moeder, 
zo is mijn ziel in mij. 

Psalm 131:2

Gratis e-book: Kom tot rust met de Psalmen

10 Psalmen en meditaties die jou inspireren om tot rust te komen

bijbelteksten listacle

Meer inspirerende Bijbelteksten...

Klik hier voor een overzicht van onze listicle’s met inspirerende Bijbelteksten

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons