Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
20 juli 2023

5 Bijbelteksten om te verstillen

Soms is het fijn om stil te zijn. Om even geen lawaai om je heen te horen. Om even geen onrust meer in je leven te hebben. Om niet alleen rust te hebben, maar iets dat nog krachtiger is: echte stilte. Dat alles om je heen even stil is, en ook jijzelf. In de Bijbel kun je lezen dat je in die stilte God kunt vinden. God laat niet alleen van zich horen in harde donder of in bazuingeschal, maar ook in pure stilte.

Stilte om met God te praten

In de Bijbel lees je vaak dat mensen de stilte opzoeken om met God te praten. In die stilte komen ze heel dicht bij Hem. Hanna bidt in stilte, diep bedroefd en in tranen legt ze een gelofte af aan God (1 Samuel 1:13). We lezen ook over mensen die in stilte bij elkaar komen, om zo het lijden van de ander te erkennen (Job 2:11-13). Sommige psalmen zijn stille gebeden, waarbij de schrijver in nood en angst God om hulp vraagt (Psalm 16; Psalm 56-60). Ook Jezus zoekt de stilte op om met God te praten:

22Meteen daarna gelastte Hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant. Hij zou ook komen nadat Hij de mensen had weggestuurd. 23Toen Hij hen weggestuurd had, ging Hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en Hij was daar helemaal alleen.

Matteüs 14:22-23NBV21Open in de Bijbel

Stilte om iets van God te horen

In de Bijbel kunnen we lezen dat je in de stilte niet alleen je eigen zorgen aan God kunt voorleggen, maar dat je daar ook iets van God kunt horen. Als je alles stil maakt, ook jezelf, kun je echt eerbiedig zijn voor God. Stil zijn is dan een houding om te luisteren. Dat zegt Mozes ook tegen het volk Israël:

9Omringd door de Levitische priesters zei Mozes tegen heel Israël: ‘Wees stil en luister, Israël. Vandaag bent u het volk van de HEER, uw God, geworden. 10Wees Hem daarom gehoorzaam en leef zijn geboden en wetten na, zoals ik ze u nu heb voorgehouden.’

Deuteronomium 27:9-10NBV21Open in de Bijbel


David laat ook zien dat stil zijn een teken van eerbied is. Het is het omgekeerde van trots en arrogant zijn. De ideale manier om open te staan voor Gods wil:

1Een pelgrimslied van David.

HEER, niet trots is mijn hart,

niet hoogmoedig mijn blik,

ik zoek niet wat te groot is

voor mij en te hoog gegrepen.

2Nee, ik ben stil geworden,

ik heb mijn ziel tot rust gebracht.

Als een kind, de borst ontwend,

stil op de arm van zijn moeder,

zo is mijn ziel in mij.

Psalmen 131:1-2NBV21Open in de Bijbel

Stilte om bij God te zijn

De stilte is de beste plek om dicht bij God te zijn. In 1 Koningen 19:11-13 staat heel mooi beschreven hoe God dicht bij Elia komt. Niet in groot lawaai, maar in ‘het zachte suizen van de stilte’ (BGT) hoort Elia God. In de Bijbel ontmoeten God en mensen elkaar vaak in de stilte. Als het om God gaat, zou de hele aarde eigenlijk stil moeten zijn:

20De HEER troont in zijn heilig paleis.

Aarde, wees stil voor Hem!

Habakuk 2:20NBV21Open in de Bijbel

En als God in vrede bij de mensen komt wonen, zal dat volgens de Bijbel ook echt gebeuren. Die ontmoeting tussen God en mensen zal gebeuren in stilte:

17Wees stil voor de HEER, al wat leeft, want Hij komt uit zijn heilige woning naar buiten.

Zacharia 2:17NBV21Open in de Bijbel

Rust en reflectie met ons stilterooster

Stilte zoeken is vandaag de dag een hele uitdaging. Daarom zijn kloosterweekenden en retraites zo populair. De Bijbel kan helpen om stilte te integreren in je dagelijks leven.

Stilte-experts en Bijbelwetenschappers delen hun favoriete passages. Mirjam van der Vegt, Nikolaas Sintobin, Elise Lengkeek, Leo Fijen, Marga Haas, Anne-Mareike Schol-Wetter en Jaap van Dorp nodigen je uit tot rust en reflectie.

Elke aflevering bevat een Bijbeltekst, een korte meditatie en een vraag om over na te denken.

bijbelteksten listacle

Meer inspirerende Bijbelteksten...

Klik hier voor een overzicht van onze listicle’s met inspirerende Bijbelteksten

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons