Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
13 april 2023

10 Bijbelteksten om lekker in je vel te zitten

Ook al liggen de donkerste dagen inmiddels weer achter ons, soms valt het in deze tijd van het jaar nog niet mee om opgewekt door het leven te gaan. En zelfs al schijnt buiten de zon, dan nog kunnen we ons vanbinnen best donker voelen. Hoe zorg jij ervoor dat je lekker in je vel blijft zitten? 

Niet alleen 

Zowel vandaag de dag als eeuwen geleden hebben en hadden mensen te maken met somberheid. Kijk bijvoorbeeld maar naar Job, David, Jeremia en Elia. Zij zagen het leven niet altijd rooskleurig in. Elia gaat zelfs onder een bremstruik in de woestijn liggen en vraagt God om zijn leven te nemen. Maar hier gebeurt iets opvallends: God heeft andere plannen. Hij laat Elia niet wegkwijnen. 

Maar de engel van de HEER kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei: ‘Sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je.’ Elia stond op, en toen hij had gegeten en gedronken liep hij, gesterkt door dit voedsel, veertig dagen en veertig nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God. 

1 Koningen 19:7-8

God voedt Elia, Hij geeft hem kracht voor de reis die voor hem ligt. Elia moet alsnog zelf lopen, maar hij hoeft niet zelf de kracht te vinden. Ook jij staat er niet alleen voor. 

De HEER hoort de kreten van de rechtvaardigen, 
Hij bevrijdt hen uit de nood. 
Gebroken mensen is de HEER nabij, 
Hij redt wie zwaar wordt getroffen. 

Psalm 34:18-19

God hoort, bevrijdt, is nabij en redt. Wat een prachtige belofte! Je mag alles wat je bezighoudt dus bij Hem neerleggen. Hij wil heel dicht bij je zijn. 

Leg de last van uw zorgen op Hem, want u ligt Hem na aan het hart. 

1 Petrus 5:7

Laat je leiden 

Ten slotte, broeders en zusters, laat u leiden door al wat waar is, al wat edel, rechtvaardig, zuiver, beminnelijk en eervol is, kortom door al wat deugdzaam is en lof verdient.  

Filippenzen 4:8

Wat je aandacht geeft, groeit. Laat je dan ook leiden door de dingen die thuishoren in Gods koninkrijk. 

Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig. 

2 Korintiërs 4:18

Als je je leven in het teken stelt van al die dingen, zul je echte vrede en vervulling vinden, die niemand je af kan pakken. 

Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.

Johannes 14:27

Licht 

Dit is wat wij Hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis.  

1 Johannes 1:6

Hoe donker het dus ook is, of je nu naar buiten kijkt of naar binnen, blijf uitkijken naar het licht. 

Maar ik, ik blijf uitzien naar de HEER, ik blijf hopen op de God die mij redding zal brengen. Hij zal mij horen, mijn God. Jij die me haat, maak je niet vrolijk over mij. Al ben ik gevallen, ik sta op, al is het donker om mij heen, de HEER is mijn licht. 

Micha 7:7-8

God is licht. Hij hoort je en Hij redt je. En struikel je (meer dan) eens? Hij helpt je overeind. Hij laat je nooit in het donker zitten. 

U bent het die mijn lamp doet schijnen, 
U, HEER, mijn God, verlicht mijn duisternis, 
met U storm ik af op een legerbende, 
met mijn God spring ik over de hoogste muur.  

Psalm 18:29-30

De kracht en inspiratie die wij van God ontvangen, mogen we ten slotte ook weer doorgeven. Wie kun jij vandaag bemoedigen? 

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven. Want zoals wij volop delen in het lijden van Christus, zo delen wij volop in de troost die God ons door Christus geeft. 

2 Korintiërs 1:3-5

bijbelteksten listacle

Meer inspirerende Bijbelteksten

Klik hier voor een overzicht van onze listicle’s met inspirerende Bijbelteksten

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons