Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
13 juli 2023

9 Bijbelteksten over reizen

Er wordt in de Bijbel veel gereisd; er vinden hele volksverhuizingen plaats, maar soms gaan mensen ook in hun eentje of met zijn tweeën op pad. Eén ding hebben al die reizen met elkaar gemeen: God reist mee.

Hij beschermt je

De HEER ging voor hen uit om hun de weg te wijzen, overdag in een wolkkolom, ’s nachts in een lichtende vuurzuil. Zo konden ze dag en nacht verder trekken.

Exodus 13:21

Er zijn geen garanties dat je het nooit meer oneens zult zijn over de te volgen route … Maar als je je door God laat leiden bij de plannen die je maakt, zul je nooit écht de weg kwijtraken.

Je zult veilig je weg kunnen gaan,
nergens zul je struikelen.
Je hoeft niet bang te zijn wanneer je slapen gaat,
je slaap zal vredig zijn.

Spreuken 3:23-24

Misschien kom je op vakantie wel in een situatie terecht waarin het lijkt alsof God heel ver weg is: waar ben je nu toch beland? Je wilt naar huis! Weet dan dat er geen enkele plek of situatie is waar God je uit het oog zou kunnen verliezen. Hij beschermt en bewaart je – waar je ook bent, wat er ook gebeurt.

Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad,
al ging ik wonen voorbij de verste zee,
ook daar zou uw hand mij leiden,
zou uw rechterhand mij vasthouden.

Psalm 139:9-10

De aarde bewonderen

De hemel is de hemel van de HEER,
de aarde heeft Hij aan de mensen gegeven.

Psalm 115:16

God heeft ons de aarde gegeven om te verzorgen, te bewerken én om van te genieten! Juist als je in een nieuwe omgeving bent, valt het je soms pas echt op hoe mooi de schepping is die God aan ons heeft geven.

Hoe talrijk zijn uw werken, HEER.
Alles hebt U met wijsheid gemaakt,
vol van uw schepselen is de aarde.

Psalm 104:24

Je hoeft niet lang of ver te reizen om te genieten van Gods werken. Veel belangrijker dan reizen, is kijken. Open je ogen voor al het moois om je heen: de vogels, de bloemen, de bomen, de wolken … God zorgt voor dat alles, zonder dat daar een prestatie tegenover staat. Zo wil Hij ook voor jou zorgen – jij bent Hem dat waard.

Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. … Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen.

Matteüs 6:26,28-29

Samen op weg

Hij trok rond langs de dorpen in de omtrek en onderwees de mensen. Hij riep de twaalf bij zich en zond hen twee aan twee uit …

Marcus 6:6-7

Toen Jezus zelf begon met rondtrekken, verzamelde Hij eerst een groep volgelingen om zich heen. Hij reisde vrijwel nooit alleen. En toen Hij zijn leerlingen uitzond, gingen zij ook weer in tweetallen op pad. Reis jij liever samen of alleen?

Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: ‘Vrede voor dit huis!’ Als er iemand woont die de vrede liefheeft, zal jullie vrede met hem zijn; zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren.

Lucas 10:5-6

Vaak gaan we op reis om iets te ‘halen’: rust, leuke uitjes, mooie foto’s en ervaringen. Maar misschien kun je ook wel wat teruggeven aan de mensen op de plek waar jij komt. Vriendelijkheid, bemoediging, hoop, vrede … Wat kun jij uitdelen deze vakantie?

Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar Emmaüs, een dorp dat zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee.

Lucas 24:13-15

Een gezamenlijke reis is soms de beste manier om nieuwe ervaringen op te doen en oude ervaringen te verwerken. De Emmaüsgangers kregen onverwacht Jezus als reisgenoot. Ze waren zo druk in gesprek, dat ze het amper door hadden. Heb jij Jezus al uitgenodigd om mee te gaan op jouw reis?

Vakantie leesplan

Vakantie geeft je de tijd om bewust te genieten. Het is ook een moment om je te bezinnen en te reflecteren. Er is in het leven genoeg waar we ons zorgen over maken. Gelukkig is er ook veel om dankbaar voor te zijn.

In dit leesplan staan de warme woorden van Paulus aan de Filippenzen centraal. We hopen dat je er de komende 14 dagen door geïnspireerd mag raken.

Dit leesplan vind je in de app Mijn Bijbel. Lees je dit op je telefoon? Klik dan eenvoudig op onderstaande link. Gebruik je nu een desktop? Pak dan je telefoon erbij, download de app Mijn Bijbel gratis via Google Play of App Store en zoek het leesplan in het overzicht van de leesplannen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons