Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

9 Bijbelteksten voor als je chagrijnig bent

Ben je vandaag met het verkeerde been uit bed gestapt? Lijkt het alsof iedereen je vooral het leven zuur probeert te maken? Zelfs de meest positief ingestelde mensen zijn weleens chagrijnig. De vraag is wat je daar vervolgens mee doet. Blijf je erin hangen, of heb je manieren om er weer uit te komen?

Chagrijn in de Bijbel

6Nu liet de HEER God een wonderboom opschieten om Jona schaduw boven zijn hoofd te geven en zijn ergernis te verdrijven. Jona was opgetogen over de boom. 7Maar de volgende morgen, bij het aanbreken van de dag, liet God de boom door een worm aanvreten, zodat hij verdorde.

Jona 4:6-7NBV21Open in de Bijbel

In de Bijbel komen we ook chagrijnige mensen tegen. Jona bijvoorbeeld. Hij was al niet zo blij met Gods plannen met de mensen uit Nineve, en dan laat God ook nog de boom verdorren die hem nu juist zo’n lekker schaduwplekje gaf. God stelt Jona een confronterende maar ook legitieme vraag: ‘Is het terecht dat je zo kwaad bent?’ Hoe zit dat eigenlijk met jouw chagrijnigheid vandaag?

10Toen Mozes vernam dat alle families zaten te klagen bij de ingang van hun tent en dat de HEER in hevige woede ontstoken was, was dat in zijn ogen onjuist. 11Hij vroeg de HEER: ‘Waarom doet U uw dienaar dit aan? Waarom geeft U mij de last van heel dit volk te dragen? Bent U mij niet goedgezind?

Numeri 11:10-11NBV21Open in de Bijbel

Ook Mozes is er helemaal klaar mee. Het volk komt in de woestijn telkens weer bij hem klagen en hij kan het niet langer aanhoren. Het wordt hem teveel. In dit geval stelt God geen confronterende vragen. Hij kan zich misschien wel heel goed voorstellen hoe Mozes zich voelt. Hij geeft Mozes zeventig helpers om zijn last te verlichten (vers 16). Kun jij vandaag ook iemand om hulp vragen?

Erger je niet

Soms overkomt chagrijnigheid je gewoon, maar er zijn ook dingen die je er zelf aan kunt doen.

7Blijf kalm en wacht op de HEER,

erger je niet aan wie slaagt in het leven,

aan wie met listen te werk gaat.

8Wind je niet op, laat je woede varen,

erger je niet, dat brengt maar onheil.

Psalmen 37:7-8NBV21Open in de Bijbel

Staar je niet blind op mensen die het beter lijken te hebben dan jij. Wees bijvoorbeeld kritisch op wie je volgt op sociale media en op de invloed die dit heeft op je gemoedstoestand.

25Daarom zeg Ik jullie: maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding?

Matteüs 6:25NBV21Open in de Bijbel

Een ander heeft misschien wel een betere baan dan jij of een groter huis – en soms kan een blik in de spiegel er al voor zorgen dat de moed je in de schoenen zakt. Maar is het het waard om daar bezorgd of geïrriteerd over te zijn? Wat is écht belangrijk voor je?

12Almaar onvervulde hoop maakt ziek,

vervuld verlangen is een levensboom.

Spreuken 13:12NBV21Open in de Bijbel

Er zijn veel dingen in het leven waar je geen invloed op hebt. Maar de dingen waar je op hoopt en naar verlangt, die kun je wel zelf bepalen. Als je altijd ontevreden bent, verlang je dan wel naar de juiste dingen?

Opvrolijken

22Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid,

een sombere geest verzwakt het lichaam.

Spreuken 17:22NBV21Open in de Bijbel

Een slecht humeur is niet alleen vervelend voor de mensen om je heen, het is ook nog eens ongezond. Wist je dat het bewezen is dat hardlopers door te glimlachen een snellere marathon kunnen lopen? Misschien dus toch de moeite waard om jezelf wat op te vrolijken …

23En steeds wanneer de geest van God Saul overmande, nam David zijn lier en tokkelde op de snaren. Dat luchtte Saul op en het deed hem goed: de kwade geest liet hem dan voor even met rust.

1 Samuel 16:23NBV21Open in de Bijbel

Sauls problemen gingen wel wat verder dan alleen wat chagrijn. Toch is zijn oplossing ook nu nog heel goed bruikbaar: muziek heeft grote invloed op onze gemoedstoestand. Waar kun jij naar luisteren om je wat beter te voelen?

12Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. 13Want wanneer hij zich aan eten en drinken tegoed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God.

Prediker 3:12-13NBV21Open in de Bijbel

Vrolijkheid, lekker eten en drinken, genieten van het goede – het zijn allemaal geschenken van God. Hoe slecht je bui ook is, probeer iets op te pakken waar je normaal gesproken van geniet. Dat kan al beginnen met een lekkere kop koffie of een paar pagina’s uit dat ene goede boek.

25Bezorgdheid maakt een mens neerslachtig,

een hartelijk woord beurt hem op.

Spreuken 12:25NBV21Open in de Bijbel

Hartelijke woorden werken twee kanten op. Een ander kan jou opbeuren met een goed geplaatste uitspraak, maar andersom kun jij je ook beter gaan voelen door anderen op een positieve manier te benaderen. Win-win!

bijbelteksten listacle

Meer inspirerende Bijbelteksten...

Klik hier voor een overzicht van onze listicle’s met inspirerende Bijbelteksten

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons