Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
17 augustus 2022Tjitske Volkerink

Hoe vind je rust – echte rust?

Zo veel mensen zoeken naar rust. Rust van werk, school, kinderen, relaties en het alsmaar moeten. We leggen zo veel druk op ons leven en onze relaties dat we in disbalans kunnen raken. Het is dan belangrijk om te zoeken naar échte rust. Kerkvader Augustinus schreef begin vijfde eeuw al: ‘Onrustig is mijn hart, tot het rust vindt bij U, mijn Heer.’ Dat haalde hij uit Psalm 62. Maar hoe kóm je daar, bij die rust?

Er is geen one size fits all. Er is geen stappenplan voor succes en er zijn maar heel weinig mensen die altijd rust ervaren, hun hele leven lang. Ook de psalmdichters in de Bijbel schrijven over periodes van onrust, van zoeken, van ellende. Dus we bevinden ons in goed gezelschap.

Stilte zoeken

In het Christelijk Spiritueel Centrum waar ik werk, deel ik met de bezoekers een stukje van de levensreis die we maken. Daarbij is stilte belangrijk. Jezus zocht regelmatig de stilte op, ging alleen bidden op een berg en ervoer daar rust. De dichter van Psalm 131 beschrijft een soortgelijke ervaring:

2Nee, ik ben stil geworden,

ik heb mijn ziel tot rust gebracht.

Als een kind, de borst ontwend,

stil op de arm van zijn moeder,

zo is mijn ziel in mij.

Psalmen 131:2NBV21Open in de Bijbel

Onze tijd kenmerkt zich door onrust. Letterlijk en figuurlijk. Zo veel om te kiezen, zo veel om te doen. En de psalmist zegt dat stilte zijn ziel tot rust bracht. Dat is precies wat er gebeurt in de stiltemeditaties die ik doe met mensen. We focussen op onze ademhaling, we gaan naar een veilige plek in onszelf, een plek waar onze ziel tot rust komt. Daar komen we dichtbij Gods fluistering in de stilte.

Gratis e-book: Kom tot rust met de Psalmen

Vind rust en vrede door de Psalmen: Jouw gids voor innerlijke kalmte

Lichaam, ziel en geest

Een andere manier om rust te vinden is door jezelf te zien als eenheid van lichaam, ziel en geest. Alles hoort bij elkaar. We moeten niet alleen voor onze geest zorgen, maar ook voor ons lichaam. Dat is zelfs een tempel van de heilige Geest, zegt Paulus in 1 Korintiërs 6:19. Je lichaam hoort net zo goed bij je geloofsleven als je ziel en je geest. En als die drie niet goed samenwerken, ontstaat er onrust, disbalans en ongemak. Daar kunnen zelfs klachten en kwalen uit voortvloeien.

Tijdens de massages die ik geef zie ik vaak een connectie ontstaan tussen lichaam en geest. Ook daar past het beeld dat Psalm 131 oproept heel mooi bij. Aangeraakt worden, je veilig voelen, bij je moeder tot rust komen. Beelden die spreken van heelheid en rust.

Moederlijk vasthouden

Soms is dat dan ook alles wat ik doe in de massage: iemand vasthouden als een moeder. Iemand tot rust brengen, emoties laten ervaren en de zekerheid geven dat het goed is zo, want God geeft rust en die rust geef ik graag door.

Ben je onrustig? Zoek je rust? Of zoek je, met een ander woord, de vrede ‘die alle verstand te boven gaat’ (Filippenzen 4:7)? Zoek dan de stilte op én zoek naar balans tussen lichaam, ziel en geest. Dan kun je met de dichter van Psalm 131 meezeggen dat je je ziel tot rust hebt gebracht, als een kind op de arm van zijn moeder.

Tjitske Volkerink, masseur en stiltetrainer bij het Christelijk Spiritueel Centrum in Hilversum. Van 18-21 augustus is ze aanwezig op het Graceland Festival in Zeewolde met massages en de oliën waarmee zij werkt.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons