Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
16 januari 2022Hans Maat

Bidden is als ademen

Je kent de uitdrukking vast: bidden is de ademhaling van de ziel. Zoals je zuurstof nodig hebt om te leven, zo heb je gebed nodig om geestelijk in leven te blijven. Zonder intimiteit en omgang is een relatie met God maar een koude bedoening. In een relatie ken je elkaars hart en God wil zich in het hart laten kijken.

Bidden leer je in de Bijbel

Bidden leer je niet alleen van je moeder, de dominee of de jeugdleider. De meest leerzame voorbeelden van gebed ontdek je in de Bijbel. We ontmoeten hooggeplaatsten en gewone mensen, helden en bangeriken en we lezen wat er in hun ziel omgaat. De rijke schakering aan geloofsvoorbeelden en uitspraken kunnen jou kunnen helpen om te bidden en vooral het potentieel van gebed beter te begrijpen. Soms in het klein: angst verdwijnt, nieuwe perspectieven dienen zich aan, rust ontstaat. Maar zeker ook in het groot: koningen winnen een veldslag, heersers veranderen van standpunt, een volk wordt bevrijd uit slavernij.

Bidden met de Psalmen

De psalmen zijn wat mij betreft de mooiste gebeden in liedvorm. Veel psalmen staan op de naam van David. Hij was een held, zeer geliefd, een dichter en een strijder. Maar ook de man naar Gods hart die wist wat bidden was! Als schaapsherder was jong geleerd, oud gedaan. Hij had geleerd om de zachte stem van de Geest te verstaan in de stilte van het veld. Hij had er leren zingen, dichten en vooral omgaan met de God die Hij een leven lang zou dienen. Davids gebeden zijn rechtstreeks aan God geadresseerd en recht uit het hart. Hij bidt juichend, klagend, zoekend, aanbiddend, in stilte en met uitroepen. De psalmen zingen we nu al drieduizend jaar! Als liedschrijver kijk ik daarnaar met diep ontzag.

Kunnen wij ook zo omgaan met God?

Klagen mag. Zoeken is vanzelfsprekend. Juichen en loven nodig. Jij en ik hoeven ons niet vromer en beter voor te doen dan we zijn. In de psalmen zie je soms abrupte wendingen: van klagen naar loven of andersom. Dat is precies wat bidden is. Door Gods aanwezigheid kun je zomaar gaan prijzen terwijl je omstandigheden beroerd zijn.

Laten we vooral eens luisteren naar de woorden van Jezus zelf in Matteüs 7:8: ‘Want ieder die vraagt ontvangt.’ Gebed is de sleutel naar het goede leven, naar een gezegend leven. Gebed is de weg naar heelheid. Naar vrede. Naar vrijheid. Naar de kracht van God. Naar verzoening. Naar voorziening. Naar doorbraken die nodig zijn.

Veel mensen kennen vooral het vragend bidden. Wellicht dreunen we elke dag onze verlanglijst op, en dat mag ook best van God. Hij luistert geduldig! Maar bidden is toch veel méér: het is worstelen met de wil van God de Vader. Mijn wil wordt niet vanzelf één met Gods volmaakte en heilige wil. Bidden is aanbidden – al dan niet met muziek- en overgave. Zelfs Jezus laat zijn eigen verlangens en worsteling met Gods wil diep kennen in het hogepriesterlijk gebed toen Hij in de tuin van Getsemane zwetend en bloedend bad dat de beker van lijden aan Hem voorbij zou gaan.

Aandacht voor bidden

Het is prachtig dat gebed de laatste jaren zoveel aandacht krijgt en het is nodiger dan ooit. Waarom? Omdat volwassen gebed nodig is voor jou, voor de mensen om je heen en voor de samenleving. Of we dat nu op zijn reformatorisch, evangelisch, charismatisch of oecumenisch doen: laat er sprake zijn van een werkelijke omgang met God. Laat het echt zijn, zonder opsmuk. Laat het gericht zijn op relatie en op Hem beter leren kennen. Dan ga je vanzelf vrijmoediger vragen. Je gaat ook meer voor anderen bidden, want je ontdekt dat je anderen enorm kunt zegenen met jouw geloof als kind van God. Je merkt dat liefde en kracht door jou heen stromen naar je omgeving. Daardoor worden andere mensen een ervaring met God rijker en word je een zegen.

Adem maar in en uit. Bid, ontvang en geef door!

Hans Maat
Directeur Evangelisch Werkverband

Wat zegt de Bijbel over bidden?

In de Bijbel staan veel verschillende voorbeelden van gebeden. Bij alle verschillen is er wel een gemeenschappelijk uitgangspunt: de overtuiging dat God luistert naar mensen die oprecht tot hem bidden.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.8
Volg ons