Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat zegt de Bijbel over bidden?

Bidden is spreken met God: om hem te danken, om hem iets te vragen, of om hem gewoon te betrekken bij je leven. In de Bijbel staan veel verschillende voorbeelden van gebeden. Bij alle verschillen is er wel een gemeenschappelijk uitgangspunt: de overtuiging dat God luistert naar mensen die oprecht tot hem bidden.

Bidden in de Bijbel

Bidden is een vanzelfsprekend onderdeel van veel bijbelverhalen. Hanna bidt bij de tempel om een kind (1 Samuel 1:6-18), Jona bidt in de buik van de vis om redding (Jona 2:2-10), en ook Jezus trekt zich regelmatig terug om te bidden (bijvoorbeeld Lucas 6:12)

In het Oude Testament bidden profeten soms voor het volk, maar ook gewone mensen mogen tot God bidden, op elk moment en vanaf elke plek.

Jezus bidt voor zijn leerlingen en leert hun ook om zelf te bidden. Dat gebed kennen wij als ‘het Onzevader’ (Matteüs 6:5-13). Volgens Romeinen 8:26-28 bidt de heilige Geest met en voor de gelovigen.

Bijbelse gebeden

Sommige gebeden in de Bijbel horen bij een vaste liturgie. Maar de meeste gebeden zijn vrije gebeden, die iemand in een specifieke situatie uitspreekt. Toch zijn de woorden vaak zo algemeen dat mensen van alle tijden hun eigen verdriet en wanhoop, hun eigen vreugde en dankbaarheid erin herkennen:

9Overdag bewijst de HEER mij zijn liefde,

’s nachts klinkt een lied in mij op,

een gebed tot de God van mijn leven.

Psalmen 42:9NBV21Open in de Bijbel

1Een pelgrimslied.

Uit de diepte roep ik tot U, HEER,

2Heer, hoor mijn stem,

wees aandachtig, luister

naar mijn roep om genade.

Psalmen 130:1-2NBV21Open in de Bijbel

Luistert God naar je gebed?

Soms staat onze ervaring haaks op de overtuiging dat God onze gebeden hoort: een zieke wordt niet beter, een relatie loopt toch stuk. Ook in de Bijbel ervaren mensen dit. Job roept tot God, maar moet pijnlijk lang wachten op een reactie. Ook in de psalmen hoor je de wanhoop van iemand die tot God roept, maar zijn hulp niet ervaart.

Deze teksten geven geen antwoord op onze vragen. Maar ze bieden wel herkenning. Samen met Job en de psalmdichter kun je erop vertrouwen dat God luistert naar je gebed.

Volg ons leesplan over gebed

Bidden kan op veel manieren: op een vast moment of de hele dag door, met vaste woorden of de woorden die op dat moment in ons opkomen, in stilte of biddend, samen of alleen…

In vijftien afleveringen nemen Lianne van Dijk, Hanna Rijken en Theo van den Heuvel je mee in dit onderwerp.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons