Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Bidden met psalmen | podcast

Ben jij ook toe aan een nieuwe manier van bidden? In dit interview spreekt Peter Siebe met Nikolaas Sintobin sj, jezuïet en internetpastor. Een gesprek over gebed, en specifiek: over Ignatiaans bidden.

Vanaf het begin van het christendom worden psalmen gebeden en gezongen. Deze 150 liederen zijn van een ongekende rijkdom, verscheidenheid, subtiliteit en ruigheid tegelijk. Het hoeft niet te verwonderen dat zij tot op vandaag het kloppende hart zijn van het gebed van de christenen. Ook in dat van Ignatius van Loyola (1491-1556), een vermaard ervaringsdeskundige inzake bidden.

Dit gebedstraject, geschreven door Nikolaas Sintobin sj, is geïnspireerd door de gebedsdynamiek van de Geestelijke Oefeningen, opgesteld door Ignatius van Loyola. Bij citaten uit 21 psalmen volgt telkens een mini-overweging en drie gebedspunten. Het zijn open vragen, er is geen ‘juist antwoord’. Het is de bedoeling die vragen als opstap te gebruiken om de psalmverzen in het eigen levensverhaal te laten weerklinken: welke gevoelens en ervaringen roepen ze op, hoe spreekt Gods Geest tot mij door deze verzen? 

De serie is opgedeeld in vijf thema’s. Het valt aan te raden deze in chronologische volgorde te gebruiken.

Ben je benieuwd geworden naar deze manier van bidden, met de Psalmen? Luister naar de podcast ‘Bidden met Psalmen’.

Bestel het hardcover boek Psalmen met 21 gebedsmomenten!

Bidden met Psalmen‘ is een samenwerking van Bidden Onderweg en het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons