Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Op weg met de NBV21

De podcast ‘Op weg met de NBV21’ gaat over de NBV21, de allernieuwste Nederlandse Bijbelvertaling die in 2021 is verschenen. Het is de vernieuwde versie van de NBV uit 2004. We praten met inspirerende gasten (o.a. Almatine Leene, Frank Bosman en Henk Stoorvogel) over de betekenis van de Bijbel. Ook bespreken we hoe nieuwe vertaalkeuzes in de NBV21 die betekenis nog beter uit de verf laten komen. Zo krijg je een kijkje achter de schermen van de NBV21 en nemen mensen die veel over de Bijbel weten je mee in het verhaal van een Bijbelboek of Bijbelgedeelte.

1. Proloog: Matthijs de Jong over de NBV21

In deze aflevering is Matthijs de Jong te gast. Hij is Hoofd Vertalen bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap en leidde de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling. Hij kan ons dus alles vertellen over de NBV21. In de volgende afleveringen staat elke keer een Bijbelboek centraal. Maar eerst praten we over de NBV21 als geheel. 

2. Frank Bosman over Job

Frank Bosman is cultuurtheoloog en verbonden aan de Tilburg School of Catholic Theology (Tilburg University). Met hem spreken we over het boek Job, dat volgens Frank Bosman vaak helemaal verkeerd wordt begrepen. Moet Job uiteindelijk voor God buigen of houdt hij zijn rug recht?

3. Mirjam Kollenstaart-Muis over Jona

Dominee Mirjam Kollenstaart-Muis werkt als geestelijk verzorger bij het Leger des Heils. Met haar spreken we over het boek Jona. Dit boek zit vol humor en houdt ons tegelijk een spiegel voor. God prikt door onze bubbels heen en blijkt veel groter dan wij denken.        

4. Karin van den Broeke over Ruth

Karin van de Broeke is voorzitter van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap en predikant op Noord-Beveland. Voorheen was ze voorzitter van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Met haar spreken we over het boek Ruth. Dit is een prachtig geschreven verhaal over één familie, maar tussen de regels door speelt er nog veel meer.

5. Jona Lendering over de Bergrede

Jona Lendering is historicus en blogger. Met hem spreken we over het bekendste gedeelte van het Evangelie volgens Matteüs, de Bergrede. Hoe kijkt hij als historicus naar dit Bijbelgedeelte? En hoe past de Bergrede in het jodendom van de eerste eeuw?

6. Alain Verheij over Kaïn en Abel

Alain Verheij is theoloog en schrijver. Met hem spreken we over het verhaal van Kaïn en Abel, waarover hij zelfs een heel boek schreef (Ode aan de verliezer). We schenken aandacht aan de vraag hoe de vertaling en de uitleg op elkaar inwerken. En wat zegt Genesis 4 over de wereld waarin wij leven?

7. Henk Stoorvogel over Genesis

Henk Stoorvogel is consultant in spreekvaardigheid en leiderschap, en is betrokken bij 4M, een cluster van een mannen-, een vrouwen- en een gerechtigheidsbeweging. Met hem spreken we over de eerste hoofdstukken van Genesis vanuit het perspectief van leiderschap.

8. Almatine Leene over de Psalmen

Almatine Leene is predikant, Theoloog des Vaderlands, docent theologie en werkt mee aan de podcast Dit is de Bijbel. Met haar spreken we over de Psalmen. Die zijn een leidraad voor het leven, maar op een poëtische manier, vol beeldspraak en ook vol vragen. We bespreken een aantal bekende Psalmen, zoals Psalm 23 en 139.

9. Ilse Visser over het vertalen van het Nieuwe Testament

In deze slotaflevering is Ilse Visser te gast. Zij werkt op de internationale afdeling van het NBG en werkte als nieuwtestamenticus mee aan de NBV21. We blikken terug op het vertaalwerk en bespreken drie vertaalvoorbeelden uit het Nieuwe Testament.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons