Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Bidden met de psalmen

Vanaf het begin van het christendom worden psalmen gebeden en gezongen. Deze 150 liederen zijn van een ongekende rijkdom, verscheidenheid, subtiliteit en ruigheid tegelijk. Het hoeft niet te verwonderen dat zij tot op vandaag het kloppende hart zijn van het gebed van de christenen. Ook in dat van Ignatius van Loyola (1491-1556), een vermaard ervaringsdeskundige inzake bidden.

Dit gebedstraject, geschreven door Nikolaas Sintobin sj, is geïnspireerd door de gebedsdynamiek van de Geestelijke Oefeningen, opgesteld door Ignatius van Loyola.

Bij citaten uit 21 psalmen volgt telkens een mini-overweging en drie gebedspunten. Het zijn open vragen, er is geen ‘juist antwoord’. Het is de bedoeling die vragen als opstap te gebruiken om de psalmverzen in het eigen levensverhaal te laten weerklinken: welke gevoelens en ervaringen roepen ze op, hoe spreekt Gods Geest tot mij door deze verzen? 

De serie is opgedeeld in vijf thema’s. Het valt aan te raden deze in chronologische volgorde te gebruiken.

Podcast Bidden met psalmen - In alle dingen God liefhebben en dienen

Ben je benieuwd geworden naar deze manier van bidden met de Psalmen?

Bidden met Psalmen‘ is een samenwerking van Bidden Onderweg en het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.

Boek Psalmen met 21 gebedsmomenten

Deze uitgave bevat alle 150 Psalmen uit de NBV21. Achterin de uitgave is een uniek Ignatiaans gebedstraject van de Jezuïet Nikolaas Sintobin toegevoegd, waarbij de lezer wordt meegenomen langs 21 Psalmteksten en zo wordt ingeleid in het bidden met de Psalmen. Een waardevolle toevoeging als je de Psalmen op een rustgevende wijze wil verkennen en verdiepen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.8
Volg ons