Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Ben je op zoek naar betrouwbare en inspirerende achtergrondinformatie bij Bijbelpassages? Je vindt hier een overzicht van passages waarbij die informatie handzaam verzameld is, zodat je snel tot de kern komt en een preek kunt maken. Ieder item is voorzien van een video en podcast waarin de kern van de passage wordt uitgelicht, en één of meerdere invalshoeken aan de hand waarvan je een thema uit de tekst kunt uitwerken.

Veertigdagentijd 2024

Op dit moment zijn en komen er items beschikbaar voor de zeven zondagen van de Veertigdagentijd in 2024. Voor de exegese en verdiepende toelichting bij deze zondagen volgen we de lezingen van het project Bijbel Basics, waarin Petrus een centrale rol vervult. Meer informatie over het Bijbel Basics project vind je hier.

Via de links vind je exegese-materiaal en inspiratie voor de preek:

  • Zondag 1: Matteüs 16:13-23 | Jij bent Petrus, de rots | Over Petrus en zijn moeite met Jezus’ lijden en over de fundamenten van de christelijke gemeenschap.
  • Zondag 2: Johannes 13:1-17 | Heer, U gaat toch niet mijn voeten wassen? | Over de betekenis van de voetwassing en Petrus’ onbegrip.
  • Zondag 3: Matteüs 26:26-35 | Ik zal U nooit in de steek laten! | Over de instellingswoorden bij het Avondmaal en over trouw en verzaking.
  • Zondag 4: Marcus 14:32-41 | Simon, je slaapt!| Over volhouden in beproeving.
  • Zondag 5: Matteüs 26:46-56 (volgt) | Petrus, doe je zwaard weg | Over geweld(loosheid).
  • Zondag 6: Matteüs 26:57-75 (volgt) | Ik ken die man niet! | Over de omkeringen in rechtszaak tegen Jezus en over Petrus’ verloochening.
  • Zondag 7: Johannes 20:1-10 (volgt) | Petrus ziet dat het graf leeg is | Over zien en geloven.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons