Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Over Bijbelvertalen

De Bijbel is een eeuwenoude tekst die oorspronkelijk werd geschreven in het Hebreeuws en het Grieks. Om de tekst toegankelijk te maken voor meer mensen wordt deze brontekst vertaald. In deze rubriek lees je meer over hoe vertalingen worden gemaakt en welke afwegingen hierbij nodig zijn geweest.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons