Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 135

Bijbeltekst(en)

14Want de HEER doet recht aan zijn volk

en ontfermt zich over zijn dienaren.

Psalmen 135:14NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Wat raakt je in deze woorden?

[LUISTER]
Met ontferming bewogen – dat ben Ik. Als Ik jou zie, als Ik andere kinderen van God zie, als Ik mensen zie, zie Ik ook alle nood en verdriet en onrecht die er zijn. Ik wil recht doen want Ik ben rechtvaardig. Ik ben vol ontferming, want mijn hart klopt voor ieder mens.

[BID]
Heer Jezus, dank U voor uw hart vol ontferming …

[VERSTIL]
Blijf nog een poosje in de rust.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons