Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 134

Bijbeltekst(en)

3Moge uit Sion de HEER u zegenen,

die hemel en aarde gemaakt heeft.

Psalmen 134:3NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Hoe herken je deze woorden in je dagelijkse leven?

[LUISTER]
Ik zegen jou. Ik zegen alle mensen. Ik heb de aarde en de hemel gemaakt om mensen op aarde te laten delen in de hemelse zegen. Ik zegen jou met liefde om je naaste lief te hebben. Ik zegen jou met vrijheid om voluit te leven. Ik zegen jou met mijn Geest om nieuw te leven.

[BID]
Heer Jezus, zegen mij en alle mensen…

[VERSTIL]
Neem nog wat tijd om in Gods aanwezigheid te zijn.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons