Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 78

Bijbeltekst(en)

1Een kunstig lied van Asaf.

Luister, mijn volk, naar wat ik leer,

hoor de woorden uit mijn mond.

Psalmen 78:1NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Hoe herken je deze woorden in je dagelijkse leven?

[LUISTER]
Luister naar Mij. Luister naar de woorden die Ik spreek. Ze gaan over liefde en genade, over trouw en nieuw leven. Luister naar wat Ik tegen je zeg: je bent Gods geliefde kind. Luister naar wat Ik leer: in de kracht van mijn Geest kun je nieuw leven. Luister en leef!

[BID]
Heer Jezus, laat me luisteren naar wat U leert …

[VERSTIL]
Neem nog wat tijd om in Gods aanwezigheid te zijn.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons