Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 79

Bijbeltekst(en)

9Help ons, God, bevrijd ons, tot eer van uw roemrijke naam,

red ons en bedek onze zonden, omwille van uw naam.

Psalmen 79:9NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Wat raakt je in deze woorden?

[LUISTER]
Ik ben de Heer, je God. Ik help je en bevrijd je. Dat doe Ik allereerst door je zonden te bedekken. Je tekortkomingen en fouten: Ik heb ze op Me genomen en Ik heb ze verzoend. Mijn naam is niet voor niets: redder, God die vergeeft, lam dat de zonden van de wereld wegdraagt.

[BID]
Heer Jezus, dank U voor de vergeving van mijn zonden …

[VERSTIL]
Blijf nog een poosje in de rust.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.2
Volg ons