Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 77

Bijbeltekst(en)

12Ik denk terug aan de daden van de HEER

ja, ik denk aan uw wonderen van vroeger,

Psalmen 77:12NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Wat valt je op in deze woorden?

[LUISTER]
Ik ben altijd reddend aanwezig geweest in de wereld. Ik breng bevrijding en genezing. Ik heb wonderen gedaan en doe ze nog. Denk daaraan. Denk daaraan terug, ook als je nu misschien tegenslag ervaart. Denk aan de wonderen die Ik vroeger deed en nu nog steeds doe. Denk aan het wonder van mijn genade.

[BID]
Heer Jezus, dank U voor uw wonderlijke daden …

[VERSTIL]
Blijf nog even in de stilte van de Jezusruimte.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons