Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 76

Bijbeltekst(en)

10U, God, rees op om recht te spreken,

te redden alle vernederden op aarde. sela

Psalmen 76:10NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Welke overweging maken deze woorden bij je wakker?

[LUISTER]
Ik ben in de wereld gekomen om recht te spreken: Ik verdraag het onrecht niet. Ik heb alle onrecht op Mij genomen en eronder geleden. Maar Ik ben opgestaan om iedereen te redden en te laten delen in mijn koninkrijk van waarheid en liefde. Sta ook op en leid een leven dat vol is van mijn redding!

[BID]
Heer Jezus, laat me opstaan en recht doen …

[VERSTIL]
Word stil en besef dat Jezus er is.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons