Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 114

Bijbeltekst(en)

7Laat de aarde dansen voor de Heer,

dansen voor de God van Jakob,

Psalmen 114:7NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Wat raakt je in deze woorden?

[LUISTER]
Ik verander de rots in een bron, Ik verander hard gesteente in een stroom van water. Waar doorheid en doodsheid is, breng Ik leven en licht. Geloof in Mij, juist ook als je moeite en verdriet ervaart. Geloof in Mij en rivieren van levend water zullen uit je binnenste stromen.

[BID]
Heer Jezus, laat levend water stromen in mijn leven …

[VERSTIL]
Neem nog wat tijd om in Gods aanwezigheid te zijn.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons