Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 113

Bijbeltekst(en)

3Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat

zij geloofd de naam van de HEER.

Psalmen 113:3NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Hoe herken je deze woorden in je dagelijkse leven?

[LUISTER]
Mijn naam moet overal geloofd worden in deze wereld. Van het oosten tot het westen, van waar de zon opgaat tot waar ze ondergaat, van de aarde tot de hemel, van het begin tot het einde en tot in eeuwigheid. Mijn naam is: liefde. Mijn naam is: trouw. Mijn naam is: heil en redding en zegen.

[BID]
Heer Jezus, laat uw naam groot zijn in deze wereld, nu en altijd …

[VERSTIL]
Blijf nog even in de stilte van de Jezusruimte.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons