Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 115

Bijbeltekst(en)

11u die de HEER vreest, vertrouw op de HEER

– hun hulp is Hij, hun schild.

Psalmen 115:11NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Waar doen deze woorden je aan denken?

[LUISTER]
Ik nodig je vandaag opnieuw uit om vol ontzag op Mij te vertrouwen. Ik ben de Heer, Ik ben je God, Ik ben de levende, Ik ben je hulp en Ik ben je schild. Ik bescherm je en Ik waak over je leven. Daarom: vertrouw vol ontzag op Mij, je machtige Maker. Dat brengt nieuw leven.

[BID]
Heer Jezus, wees mijn hulp en mijn schild …

[VERSTIL]
Blijf nog een poosje in de rust.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons