Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 116

Bijbeltekst(en)

7Kom weer tot rust, mijn ziel,

de HEER heeft naar je omgezien.

Psalmen 116:7NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Waar raken deze woorden jouw leven?

[LUISTER]
Ik heb naar je omgezien. Ik zie je ook nu en Ik zal naar je blijven omzien. Als Ik naar je kijk is mijn hart met ontferming over jou bewogen. Laat dat tot je doordringen. Dan zul je rust ervaren in je ziel. Kom tot rust. Laat los wat je moeilijk vindt en houd mij vast. Ik zie naar je om.

[BID]
Heer Jezus, dank U dat U naar mij omziet …

[VERSTIL]
Word stil en besef dat Jezus er is.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons