Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 117

Bijbeltekst(en)

2zijn liefde voor ons is overstelpend,

eeuwig duurt de trouw van de HEER.

Halleluja!

Psalmen 117:2NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Wat roepen deze woorden bij je op?

[LUISTER]
Mijn liefde voor jou is overstelpend: eindeloos en overvloedig houd Ik van jou. Denk nooit te klein over mijn liefde. Die is altijd weer groter. En ook mijn trouw is niet maar voor even, maar voor altijd: eeuwig, van begin tot eind, Ja eeuwig duurt mijn trouw en overstelpend is mijn liefde. Leef daarom vol vertrouwen als geliefd kind.

[BID]
Heer Jezus, dank U voor uw overstelpende liefde en trouw …

[VERSTIL]
Blijf nog even in de stilte van de Jezusruimte.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons