Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 119

Bijbeltekst(en)

130Als uw woorden opengaan, is er licht

en inzicht voor de eenvoudigen.

Psalmen 119:130NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Wat valt je op in deze woorden?

[LUISTER]
Wat zijn er veel momenten dat je in het duister tast, dat het je ontbreekt aan wijsheid. Laat op die momenten mijn woorden opengaan. Luister ernaar. Laat ze doordringen tot je hart. Dan komt er licht in je leven. Dan ontvang je inzicht over de weg die je moet gaan. Laat mijn woorden opengaan en ontvang mijn Geest.

[BID]
Heer Jezus, laat uw woorden opengaan in mijn leven …

[VERSTIL]
Blijf nog een poosje in de rust.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons