Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 42

Bijbeltekst(en)

6Wat ben je bedroefd, mijn ziel,

en onrustig in mij.

Vestig je hoop op God,

eens zal ik Hem weer loven,

mijn God, die mij ziet en redt.

Psalmen 42:6NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Wat valt je op in deze woorden?

[LUISTER]
Ik zie het het als je bedroefd en onrustig bent, als je ziel zucht en wanhopig is. En als je dat zelf ook ervaart, dan is dit mijn uitnodiging voor jou: vestig je hoop op God de Vader, en op Mij je Verlosser en je Vriend. Want Ik zie je en Ik red je. Zo komt er weer hoop in je leven en rust in je ziel.

[BID]
Heer Jezus, ik vestig mijn hoop op U …

[VERSTIL]
Neem nog wat tijd om in Gods aanwezigheid te zijn.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons