Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 71

Bijbeltekst(en)

17God, U onderwees mij van jongs af aan,

en steeds nog vertel ik uw wonderen.

Psalmen 71:17NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Hoe herken je deze woorden in je dagelijkse leven?

[LUISTER]
Ik onderwijs je over de weg die je kunt gaan. Ik laat je de ruimte zien, een leven lang, waar je tot bloei komt. Ontdek de weg die Ik je wijs en er zullen wonderen gebeuren waarover je vertellen kunt. Ga de weg en beleef het wonder van liefde en genade, van wijsheid en goedheid. Ik blijf bij je. Nu en altijd.

[BID]
Heer Jezus, onderwijs mij uw weg …

[VERSTIL]
Blijf nog een poosje in de rust.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons