Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 72

Bijbeltekst(en)

13Hij ontfermt zich over weerlozen en armen,

wie arm is, redt hij het leven.

Psalmen 72:13NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Wat raakt je in deze woorden?

[LUISTER]
Mijn hart gaat uit naar wie arm en weerloos zijn. Ik ontferm mij over hen en gun hun mijn genade en genezing. Ik ben gekomen om hun het leven te geven. Geef dat leven zelf ook door aan mensen om je heen. Red het leven van armen en weerlozen door liefde, aandacht en genade te geven.

[BID]
Heer Jezus, help mij om U te volgen …

[VERSTIL]
Word stil en besef dat Jezus er is.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons