Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 70

Bijbeltekst(en)

6Ik ben arm en zwak,

God, kom haastig,

U bent mijn helper, mijn bevrijder,

HEER, wacht niet langer.

Psalmen 70:6NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Wat valt je op in deze woorden?

[LUISTER]
Gelukkig wie zwak zijn, want Ik zal hen helpen. Gelukkig wie arm zijn, want Ik zal hen rijk maken. Gelukkig ben je als je je hoop op Mij vestigt. Want Ik ben je bevrijder, Ik ben je helper, Ik ben je redder. Roep Mij aan in je nood. Ik zal niet wachten met antwoorden. Vertrouw je leven aan Mij toe. Dan zal Ik je steunen.

[BID]
Heer Jezus, kom mij haastig helpen …

[VERSTIL]
Neem nog wat tijd om in Gods aanwezigheid te zijn.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons