Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 63

Bijbeltekst(en)

4Uw liefde is meer dan het leven,

mijn lippen zingen uw lof.

Psalmen 63:4NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Wat valt je op in deze woorden?

[LUISTER]
Bij alles wat er in je leven aan de hand is – vergeet nooit dat mijn liefde meer is dan je leven. Als je dat tot je door laat dringen, als je daarover nadenkt, als dat je hart raakt – dan komt er een lied op je lippen! Mijn liefde is meer dan het leven. Mijn liefde is altijd meer.

[BID]
Heer Jezus, laat me uw liefde merken …

[VERSTIL]
Blijf nog een poosje in de rust.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons