Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 8

Bijbeltekst(en)

6U hebt hem bijna een god gemaakt,

hem gekroond met glans en glorie,

7hem toevertrouwd het werk van uw handen

en alles aan zijn voeten gelegd:

Psalmen 8:6-7NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Wat valt je op in deze woorden?

[LUISTER]
Ik heb jou, mens, gekroond met glans en glorie. Ja, Ik heb je bijna een god gemaakt. Want je bent geroepen om op aarde de trouw en de liefde van Mij en van mijn Vader zichtbaar te maken. Aan jouw handen is het werk toevertrouwd dat Ik wil doen. Doe het in de kracht van mijn Geest.

[BID]
Heer Jezus, help me om het werk te doen dat U mij toevertrouwt …

[VERSTIL]
Word stil en besef dat Jezus er is.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons