Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 9

Bijbeltekst(en)

11Wie uw naam kent, kan op U vertrouwen,

U verlaat niet wie U zoeken, HEER.

Psalmen 9:11NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Hoe herken je deze woorden in je dagelijkse leven?

[LUISTER]
Ik verlaat je niet. Ik ben altijd bij je. Mijn namen helpen je om mij te kennen en Mij te ervaren in je dagelijkse leven. Ken mijn naam als herder voor mijn schapen, mijn naam als licht voor de wereld, mijn naam als het leven voor iedereen. Ken Mij en vertrouw Mij. Ik zal je niet verlaten.

[BID]
Heer Jezus, U wil ik kennen, steeds meer …

[VERSTIL]
Blijf nog even in de stilte van de Jezusruimte.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons