Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 10

Bijbeltekst(en)

14Toch ziet U de pijn en het verdriet,

U merkt het op en weegt het in uw hand.

Op U vertrouwen weerloze mensen,

de wezen, U komt hun te hulp.

Psalmen 10:14NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Wat raakt je in deze woorden?

[LUISTER]
Ik zie je pijn en je verdriet. Ik weet waar jij het moeilijk mee hebt. Ik merk het op en weeg het in mijn hand. Vertrouw daarop. In je weerloosheid en je kwetsbaarheid kom Ik je te hulp. Zoek Mij daarom in je pijn en je nood. Ik laat Me door je vinden om je te helpen en te troosten.

[BID]
Heer Jezus, dank U dat U mijn kwetsbaarheid kent …

[VERSTIL]
Neem nog wat tijd om in Gods aanwezigheid te zijn.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons