Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 11

Bijbeltekst(en)

7Rechtvaardig is de HEER, Hij heeft rechtvaardigheid lief.

De oprechte zal zijn gelaat aanschouwen.

Psalmen 11:7NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Waar doen deze woorden je aan denken?

[LUISTER]
Gelukkig ben je als je hongert en dorst naar rechtvaardigheid. Want Ik ben rechtvaardig en heb rechtvaardigheid lief. Wees daarom oprecht, want als je een oprecht hart hebt, zul je Mij zien. In jouw oprechte hart kan ik wonen en door mijn Geest mijn rechtvaardigheid door jou heen laten stromen.

[BID]
Heer Jezus, wees met uw rechtvaardigheid in mij …

[VERSTIL]
Blijf nog een poosje in de rust.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons