Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 12

Bijbeltekst(en)

7De woorden van de HEER zijn zuiver

als zilver, gesmolten in de smeltkuil,

gelouterd tot zevenmaal toe.

Psalmen 12:7NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Waar raken deze woorden jouw leven?

[LUISTER]
Alle woorden die Ik spreek zijn zuiver, zuiver als zilver. Het zijn kostbare woorden die glans in je leven brengen. Ook als ze schuren. Luister daarom naar wat Ik zeg. En laten de woorden van mijn mond jouw leven mogen zuiveren en je hart mogen louteren.

[BID]
Heer Jezus, zuiver mijn hart door uw woorden …

[VERSTIL]
Word stil en besef dat Jezus er is.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons