Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 7

Bijbeltekst(en)

10Roep de goddelozen een halt toe

en wees de rechtvaardige tot steun.

U die hart en nieren doorgrondt

bent een rechtvaardige God.

Psalmen 7:10NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Welke overweging maken deze woorden bij je wakker?

[LUISTER]
Ik doorgrond je hart en nieren. Ik ken je. Ik ben een rechtvaardig God en Ik roep onrechtvaardigheid een halt toe. Jou roep Ik op vandaag om een rechtvaardige te zijn, om onrecht te haten en het recht te omarmen. Daarin ben Ik jou tot steun. Wees rechtvaardig want Ik ben rechtvaardig.

[BID]
Heer Jezus, steun mij in het rechtvaardig zijn …

[VERSTIL]
Blijf nog een poosje in de rust.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons