Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 141

Bijbeltekst(en)

2Laat mijn gebed voor U zijn als reukwerk,

mijn geheven handen als een avondoffer.

Psalmen 141:2NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Hoe herken je deze woorden in je dagelijkse leven?

[LUISTER]
Elke keer als je bidt, geniet Ik daarvan. Als je Mij zoekt, met woorden of in stilte, is dat voor Mij als reukwerk, als een offer dat je brengt. Bid daarom. Bid onophoudelijk. Bid met of zonder woorden. Bid met hart en ziel. Vraag en Ik zal je geven. Klop en Ik zal voor je opendoen.

[BID]
Heer Jezus, leer me bidden …

[VERSTIL]
Blijf nog even in de stilte van de Jezusruimte.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons