Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 47

Bijbeltekst(en)

9God heerst als koning over de volken,

God zetelt op zijn heilige troon.

Psalmen 47:9NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Wat roepen deze woorden bij je op?

[LUISTER]
Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ik ben koning van de wereld en alles is in mijn hand. Ook als je het gevoel hebt dat het anders is, weet dat Ik regeer en dat Ik bij de wereld ben en blijf. Ja, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.

[BID]
Heer Jezus, dank U dat U regeert …

[VERSTIL]
Blijf nog een poosje in de rust.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons