Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 46

Bijbeltekst(en)

11‘Staak de strijd, en erken dat Ik God ben,

verheven boven de volken, verheven boven de aarde.’

Psalmen 46:11NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Waar raken deze woorden jouw leven?

[LUISTER]
Er is zo veel waar je je tegen kunt verzetten, zo veel om tegen te vechten. Maar Ik nodig je uit om je strijd te staken en om stil te worden. Laat los. Erken dat Ik God ben, ver verheven boven alle rumoer, alle strijd, alles wat er op aarde gebeurt. Wees stil. Weet dat Ik God ben: de Heer van je leven!

[BID]
Heer Jezus, help me om de strijd te staken en stil te worden …

[VERSTIL]
Neem nog wat tijd om in Gods aanwezigheid te zijn.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons