Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 45

Bijbeltekst(en)

5Treed op in uw glorie en trek ten strijde

voor waarheid, deemoed en recht.

Laat uw hand geduchte daden verrichten.

Psalmen 45:5NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Waar doen deze woorden je aan denken?

[LUISTER]
Ik ben de opgestane Heer. Ik trek ten strijde voor waarheid, deemoed en recht. Dat is mijn glorie. Waarheid en recht – daar sta Ik voor, want in mijn koninkrijk is voor leugens en onrecht geen plaats. Deemoed – Ik ga mijn weg door deze wereld in zachtmoedigheid en nederigheid. Volg Mij.

[BID]
Heer Jezus, laat uw glorie zien …

[VERSTIL]
Blijf nog even in de stilte van de Jezusruimte.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons