Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 44

Bijbeltekst(en)

27Sta op, kom ons te hulp,

verlos ons, omwille van uw trouw.

Psalmen 44:27NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Wat raakt je in deze woorden?

[LUISTER]
Ik ken de moeite en de pijn die er in je leven is. Ik hoor je roep om hulp en verlossing. Voor jouw besef lijkt er vaak maar weinig te veranderen. Maar weet dat Ik er ben, dat Ik trouw ben, dat Ik uit ben op verlossing. Ik ben opgestaan en Ik sta op. De verlossing komt. Ik kom te hulp.

[BID]
Heer Jezus, kom ons te hulp …

[VERSTIL]
Word stil en besef dat Jezus er is.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons